ในที่สุด Adidas นำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D-Printed มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

Keyword:     3d-printed  adidas  futurecraft 4d  รองเท้า  อุตสาหกรรม  เครื่องหนัง  เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหนัง 

ในที่สุด Adidas นำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D-Printed มาใช้ในกระบวนการผลิต

อย่างเต็มรูปแบบ

Adidas ได้เปิดเผยถึงแผนการผลิตสำหรับอนาคต โดยการนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D-Printed มาใช้สำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับรองเท้าที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D-Printed ถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยล่าสุด แต่ Adidas กำลังผลิตรองเท้ารุ่นใหม่ โดยมีชื่อเรียกว่า “Futurecraft 4D”

777.jpg

Adidas: Futurecraft 4D

สำหรับเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว Adidas ได้พัฒนาร่วมกับบริษัท Carbon ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Silicon Valley โดยการนำเทคโนโลยี 3D-Printed มาใช้สำหรับการผลิต โดยเฉพาะชิ้นส่วนของพื้นรองเท้า วิธีการผลิตในรูปแบบนี้ มีความง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าการพิมพ์แบบเดิมมาก อีกทั้งยังทำให้ผลิตสินค้าในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ วัสดุที่ผลิตออกมา จะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่าพลาสติกฉีดแบบเดิม จึงทำให้สามารถผลิตรองเท้าได้อย่างรวดเร็วและและง่ายดาย

และเพื่อเป็นการรองรับกับอนาคตที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง Adidas จึงได้พัฒนาต้นแบบมากกว่า 50 ชิ้นในช่วงปีที่ผ่านมาไปพร้อม ๆ กับการทดสอบต้นแบบรองเท้ารุ่นพิเศษดังกล่าว อาทิ การให้นักกีฬาสามารถออกแบบรองเท้าด้วยตัวเองเพื่อรองรับประเภทของแต่ละชนิดกีฬาได้อย่างเหมาะสม หรือการให้ลูกค้าออกแบบรองเท้าได้เองและรอรับได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เป็นต้น

888.jpg

999.jpg

สำหรับราคาของ Adidas รุ่น Futurecraft 4D คาดว่า น่าจะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ของ Adidas แต่ราคาของรองเท้ารุ่นนี้ยังไม่ถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ในปีนี้ (2017) Adidas มีแผนจะผลิตรองเท้ารุ่นดังกล่าวออกมาจำนวน 5,000 คู่ และเพิ่มขึ้น 100,000 คู่ภายในปี 2018 พร้อมทั้งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ที่มา : Business Insider และ techmoblog.com

 

Share this Post:
View article: 535