กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กันตนา กรุ๊ปจัดกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง ให้แก่นักออกแบบไทย

Keyword:     news  thai designer academy  ข่าวรายวัน  ผ้าทอ  ผ้าทอลาวเวียง 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับพันธมิตร กันตนา กรุ๊ป จัดกิจกรรม"ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง" ให้แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Thai Designer Academy เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอ ลาวเวียง และศึกษาประวัติความเป็นมาของ ผ้าทอลาวเวียง จากอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิ ผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า และ ผ้าจกพร้อมกิจกรรมทดลองทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าโบราณ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาวเวียง บ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท​

 

  

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตยกรุงเทพฯโทรศัพท์ 0 2367 8201 , 0 2367 8227 และติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ที่ www.dip.go.thหรือ facebook.com/dip.pr


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2633621

Image Gallery

Share this Post:
View article: 488