สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  ความร่วมมือไทยไต้หวัน  สิ่งทอ  แฟชั่น  ไต้หวัน 

   

    สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน
ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย  คุณ Chia-Feng Lee  Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย
     Asia-Pacific Industry Collaboration office
     Food Industry Research Development Institute
     Kasetsart University
     Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs 
     Chinese National Federation of Industries
     Textile Industry Promotion Office
     Taiwan Textile Research Institute
     Food Industry Research Development Institute
     Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office
     Institute for Information Industry
    Chung-Hua Institution for Economic Research
    Taiwan Design Center

 

Share this Post:
View article: 698