สถาบันฯสิ่งทอร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

Keyword:     thti  สงกรานต์2560  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560  โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

Image Gallery

Share this Post:
View article: 581