จอร์เจียวางแผนสร้างโรงงานผลิตสิ่งทอแห่งใหม่ในเมืองหลวงของทบิลิซิ

Keyword:     brands  georgia  investment  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ 

จอร์เจียวางแผนสร้างโรงงานผลิตสิ่งทอแห่งใหม่ในเมืองหลวงของทบิลิซิ    

 

Georgia plans to build new textile factory in capital city of Tbilisi.jpg

 

    ประเทศจอร์เจียกำลังวางแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,872,268 GEL (ประมาณ 1.58 ล้านเหรียญสหรัฐ / 1.46 ล้านยูโร *) ในเมืองหลวงของทบิลิซีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอที่กำลังเติบโต โดยจะสามารถช่วยสร้างการจ้างงานใหม่เมื่อมีการเริ่มดำเนินการ

    ใน 231 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ 'Produce in Georgia' ที่ประกาศโดยกระทรวงเศรษฐกิจของจอร์เจีย มีการใช้จ่ายมากกว่า 512 ล้านเหรียญ GEL (ประมาณ 209 ล้านเหรียญสหรัฐ / 194 ล้านยูโร*) อย่างไรก็ตามมีคนประมาณ 10,311 คนได้ถูกจ้างในองค์กรที่จะสร้างขึ้นนี่ ภายใต้กรอบ "Produce in Georgia" ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ให้เงินกู้จำนวน 280 ล้านเหรียญ GEL (ประมาณ 114 ล้านเหรียญยูโร / 106 ล้านยูโร *) แก่ผู้รับประโยชน์โครงการ

    ภาคสิ่งทอมีประมาณ 200 บริษัท ซึ่ง 95% เป็นบริษัทขนาดเล็ก ในขณะที่มีบริษัทตุรกี 5 แห่ง และผู้ผลิตในจอร์เจีย 12 แห่งมีพนักงาน 3,000 คนและ 2,000 คนตามลำดับ ตลาดส่งออกหลักของสิ่งทอ คือ ประเทศตุรกี, เครือรัฐเอกราช - CIS (รวมทั้งรัสเซีย) และสหภาพยุโรป โดยมีแบรนด์สินค้าหลัก เช่น ทอมมี ไฮไลต์, ซาร่า, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, Koton, พูม่า,  Mexx, Next, George, Etam, Lotto, Per Una, Autograph, Lebek, Hawes & Curtis, Roberto Cavalli เป็นต้น ที่ได้ทำการผลิตเครื่องแต่งกายในจอร์เจีย จึงทำให้เกิดการส่งเสริมป้าย "ผลิตในจอร์เจีย"
อย่างไรก็ตามจอร์เจียมีเป้าหมาย ในการพัฒนาระบบการผลิตปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอีกด้วย

 

ที่มา: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/georgia-plans-build-new-textile-factory-capital-city-tbilisi#.WOs1QUWLSot

Share this Post:
View article: 493