สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธ

Keyword:     thti  จีน  ประชุม  สคต.เซี่ยงไฮ้  สศอ.  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  แนวโน้ม 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

3-20-2017 3-51-32 PM.jpg

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าพบคุณบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบพร้อมหารือในประเด็น “แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศจีน” พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสมาคมสิ่งทอของจีน ประกอบด้วย

  1. Mr. Jiang Weiwen, Director of Shanghai Office, China Textile Industry Association;

  2. Ms. Zhang Xuelian, Soolife.cn platform manager (E-commerce platform);

  3. Ms. Li Wanxia, General Manager of Shanghai Yahui Exhibition Company;

  4. Mr. Ren Kaiguo, Secretary General of Shanghai Textile Association;

  5. Ms. Lu Min, Director of Shanghai Textile Association

จากประเด็นดังกล่าว พบว่า ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอจีนคิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP จีนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 2.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการที่ค่าแรงจีนในประเทศสูงขึ้น สำหรับค่าแรงจีนนั้นมีการปรับขึ้นเป็นอย่างมาก โดยที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็นกว่าเท่าตัวในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันค่าแรงจีนสูงกว่าอินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 2-5 เท่า ปัจจัยนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทสิ่งทอต่าง ๆ ได้ย้ายฐานการผลิตจากจีนได้ประเทศอื่น อาทิ บังคลาเทศ เวียดนาม และปากีสถาน โดยที่เวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตสูงที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคาดว่าเวียดนามจะมีจำนวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็รสองเท่าภายในปี 2025 และมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

และคาดการณ์ว่า การผลิตสิ่งทอของจีนในปี 2017 นี้ยังคงลดลง ประกอบกับผ้าฝ้ายมีราคาสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่การปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนในปี 2015 เงินหยวนได้มีการปรับตัวอ่อนลงมากถึงร้อยละ 11 ซึ่งการอ่อนตัวของเงินหยวนดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้กับภาคการส่งออก และเป็นผลดีกับผู้ผลิตที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งในปี 2016 ราคาผ้าฝ้ายในจีนมีการปรับตัวสูงขึ้นมากและได่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกและการผลิตฝ้ายจะมีอัตราลดลง ทำให้ราคาผ้าฝ้ายมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้และต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ราคาผ้าฝ้ายที่ปรับตัวขึ้นดังกล่าว อาจจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอแฟชั่นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน พร้อมทั้งการเเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน Digital Marketing ในอนาคต

 

Share this Post:
View article: 651