แนวโน้มสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้าน ปี 2017 ในประเทศเยอรมนี

Keyword:     heimtextil  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  ปี 2017  เคหะสิ่งทอ  เยอรมนี  แนวโน้ม 

แนวโน้มสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้าน ปี 2017 ในประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแสดงสินค้า Heimtextil ขึ้น ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่งงานแสดงสินค้า Heimtextil เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอทั่วโลก จุดเด่นของงานคือการนำเสนอด้านนวัตกรรมและแนวโน้มของสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านสำหรับปีนี้และยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับบริษัท และผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก ภายในงานดังกล่าวมีผู้แสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 2,867 ราย จาก 69 ประเทศ คิดเป็นผู้แสดงสินค้าชาวเยอรมัน 318 ราย และผู้ร่วมงานประมาณ 69,000 คน จาก 137 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน จำนวน 21,081 คน จากข้อมูลพบว่าสินค้าที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจ 5 อันดับแรก คือ

 1. เครื่องนอน ชุดผ้าคลุมเตียง, ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน

 2. ผ้าม่านและมู่ลี่

 3. หมอนอิงและปลอกหมอน, ผ้าห่มและผ้าคลุม

 4. สิ่งทอสำหรับห้องน้ำ

 5. สิ่งทอสำหรับติดผนัง (Wall textile)

ในขณะที่นิตยสาร Top fair ได้ตีพิมพ์บทความแนวโน้มสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านประจำปีนี้ จากการสำรวจความน่าสนใจของผู้เข้าร่วมงานภายในงานแสดงสินค้า Heimtextil ภายใต้หัวข้อ Explorations แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 1. ความโปร่งใส่ (Virtual Explorations)

    แนวโน้มนี้เน้นความสุนทรีย์ซึ่งมีการออกแบบที่เรียบง่ายและสบายตา ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความสงบสบายกินดีอยู่ดี (Wellness) เช่น ลวดลายดอกไม้ ผ้าถักลายลูกไม้และลวดลายของโครงสร้างเซลศ์สิ่งมีชีวิต ดิจิตอลที่ใช้เทคนิค 3 มิติเข้ามาช่วย ส่วนสีจะเน้นไปทางสีสันสดใสมีชีวิตชีวาและทำให้นึกถึงสายน้ำ

111.jpg

 1. แบบธรรมชาติ (Naturak Explorations)

    ธรรมชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเมืองมากขึ้น กล่าวคือคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เริ่มหันมาสนใจและใช้ของที่ทำจากธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มใช้วัสดุธรรมชาติในกระบวนการผลิตต่าง ๆ การตกแต่งภายในก็เน้นธรรมชาติมากขึ้นหลัก ๆ จะเน้นลายเส้นใยจากธรรมชาติ เช่น สีสรรไม้และเปลือกไม้ การพิมพ์เนื้อผ้าให้เป็นรูปสัตว์ ลายพืชพรรณไม้และลายพราง ส่วนสีจะเน้นไปทางโทนสีเขียว สีเปลือกไม้และพื้นดิน เป็นต้น

222.jpg2.jpg

 1. สีสันแบบอวกาศ (Planetary Explorations)

    อวกาศและดวงดาวต่าง ๆ ยังเป็นสิ่งที่น่าค้นหาเนื่องจากมีหลายสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบและแร่ธาตุต่าง ๆ จึงทำให้สิ่งเหล่านี้มีมนต์ขลังเหล่าผู้ออกแบบจึงใช้สีเหล่านี้มาผลิตเป็นสิ่งทอตกแต่งภายในอีกทั้งสีเหล่านี้สามารถเข้าได้กับหลายสีจึงทำให้ง่ายต่อการตกแต่งภายใน เนื่องจากเทคนิคการทาสีฝาผนังแบบไม่เรียบแบบเล่นลวดลายกำลังเป็นที่นิยมในเยอรมัน จึงทำสิ่งทอที่เน้นการเล่นสีระหว่างสีเข้มกับสว่างซึ่งเน้นความลึกลับทำให้นึกถึงผิวบนดวงจันทร์

111.jpg

 1. สีสันสดใสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cultural Explorations)

    เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เช่น นครแฟรงค์เฟิร์ตมาจากหลากหลายวัฒนธรรม จึงทำให้วัฒนธรรมต่างหลอมละลายเข้าด้วยกันเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัวเช่นเดียวกับการตกแต่งภายในบ้านที่มุ่งเน้นไปทางการผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเทคนิคแบบดั้งเดิมนำกลับมาใช้และปรับเปลี่ยนให้ล้ำสมัยผลที่ได้คือความหรูหราและทันสมัยโดยเน้นสีผสมผสานกับเฉดสีสดใสแบบคนเมืองนั่นคือ สี Ethnic colours

111.jpg

ทั้งนี้ ชาวเยอรมันเป็นผู้นิยมกับการตกแต่งบ้าน ส่งผลให้สินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านจึงเป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน ซึ่งจากข้อมูล พบว่า สินค้าประเภทเคหะสิ่งทอเป็นสินค้าลำดับที่ 62 ที่ไทยส่งออกไปยังเยอรมนี มีมูลค่ารวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559_ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) ขยายตัวลดลงร้อยละ 17.26 เนื่องจากการแข่งขันจากประเทศอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น อาทิ จีน อินเดีย บังคลาเทศ เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ผลิตในประเทศต้องการขยายตลาดในเยอรมัน ควรปรับกลยุทธ์ของสินค้าโดยเน้นสร้างจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ เช่น การเน้นการออกแบบและโทนสีให้ตรงตามตลาดของผู้บริโภค การนำเสนอสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัฯฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดเยอรมันเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อยอดการส่งออกรวมของเคหะสิ่งทอไทย

ที่มา :

 1. นิตยสาร Top fair Das offizielle Messemagazin ฉบับงานแสดงสินค้า Heimtextil 2017

 2. www.heimtextil.messefrankfurt.com

 3. Thai Trade Center Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany

Share this Post:
View article: 1383