นักออกแบบ "รีโค่ ยัง รีไซเคิล2017" รักษ์สิ่งแวดล้อม

Keyword:     news  ข่าวรายวัน  นักออกแบบ  ประกวดออกแบบรีโค่  ผลิตภัณฑ์พลาสติก  รีไซเคิล  เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 

ประกวดออกแบบรีโค่ ยัง รีไซเคิล 2017ปิ้ง ไอเดียนักออกแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

           “สิ่งแวดล้อม” เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน )  หน่วยงานภาคเอกชนที่พยายามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่าง โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2017 หรือ การประกวดออกแบบรีโค่ ยัง รีไซเคิล ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554

            โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการประกวดออกแบบเพียงรายเดียวในโลกที่กำหนดให้ผู้แข่งขันใช้วัสดุที่ผลิตจากจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ไม่น้อยกว่า 60 % ของชิ้นงาน และนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีเวทีแสดงผลงาน  ออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบแฟชั่น

 

นักออกแบบ "รีโค่ ยัง รีไซเคิล2017" รักษ์สิ่งแวดล้อม

            มร.ริชาร์ด โจนส์ รองประธาน บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศกำลังประสบและบริษัทของเรามีการจัดตั้งอยู่หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเรามองว่าเป็นหน้าที่ต้องนำไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ไปทุกกลุ่ม เพราะทุกบริษัทไม่ว่าจะผลิตอะไรก็ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ  โดยการรีไซเคิลอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ นอกเหนือจากการลดพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแต่ต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้

             “PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นวัสดุที่สามารถทำได้ทั้งพลาสติก และเป็นเส้นใยที่สามารถนำไปผลิตเสื้อผ้าได้ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ การประกวดออกแบบรีโค่ ยัง รีไซเคิล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจในวงการแฟชั่น และการออกแบบได้ผลิตผลงานของตนเอง ผ่านการรีไซเคิลใหม่อีกครั้ง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าPET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากมาย รวมถึงเป็นการจุดประกายให้สังคมได้เห็นความสำคัญในการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรีไซเคิล”มร.ริชาร์ด กล่าว

              บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านการรีไซเคิล โดยการประกวดครั้งนี้เป็นการรวมตัวสุดยอดดีไซเนอร์ที่เคยได้แชมป์ตั้งแต่ปี 2011 -2016  มาแข่งกันอีกครั้ง ช่วยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ จากประสบการณ์ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่  ภายใต้ธีม ECOFIT  เพื่อเฟ้นหา Champ of the Champs

            มร.ริชาร์ด กล่าวต่อไปว่าการประกวดดังกล่าวเป็นการนำเรื่องแฟชั่น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์มาสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้ายรีไซเคิลที่ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้เพียงความรู้ การรีไซเคิล การใช้วัสดุเหลือใช้เท่านั้น ยังมีการจัดทำ Workshop  การให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการตลาด รวมถึงได้รับคำแนะนำ จากนักออกแบบชื่อดัง รวมทั้งกูรู้ที่คร่ำหวาดในวงการแฟชั่นและการออกแบบที่เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำและกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างแน่นอน

นักออกแบบ "รีโค่ ยัง รีไซเคิล2017" รักษ์สิ่งแวดล้อม

             90% ของขยะจะเป็นกระดาษ ไม่ใช่พลาสติก แต่ทุกคนต้องแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล ซึ่ง PET ไม่มีสารเคมีที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก PET  และเป็นพลาสติกที่สมารถใช้ซ้ำได้ ดังนั้น ทุกคนสามารถใช้ขวดพลาสติกใส่น้ำดื่มได้ซ้ำๆ แต่ผู้ใช้ต้องทำความสะอาดปากขวดสม่ำเสมอ อีกทั้ง การนำขวดวางในรถยนต์แล้วเชื่อว่าเมื่อร้อนมีสารเคมีออกมาจากขวด เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์ที่สหรัฐอเมริกามานานแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง

           นอกจากการประกวด รีโค่ ยัง ดีไซเนอร์ แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีการทำ CSR ในด้านการศึกษา และสุขภาพ ร่วมด้วย มร.ริชาร์ด กล่าวอีกว่า ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญปลูกฝังความรู้ด้านการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลแก่เด็กและเยาวชน โดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งด้านรีไซเคิล แยกขยะ โครงการธนาคารขยะให้แก่โรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการรีไซเคิล เพราะเราเชื่อว่าคนไทยอยากมีส่วนในการรีไซเคิล ดูแลสิ่งแวดล้อม แต่อาจขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการที่จะจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบของหนังสือ หรือเกมส์ เพื่อให้ครูได้นำไปเผยแพร่องค์ความรู้แก่เด็ก

           “รีไซเคิล การใช้ซ้ำในผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้ ไม่ใช่เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่สามารถจัดกิจกรรมช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ แต่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยเฉพาะภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุน ร่วมมือกับภาคเอกชนในการยอมให้มีการรีไซเคิลขวดเพื่อกลับมาใช้ใหม่เหมือนต่างประเทศ รวมถึงเข้ามาให้ความรู้ การศึกษาแก่ประชาชนในการทำหน้าที่ บทบาท เข้าใจและช่วยรีไซเคิล ซึ่งทางบริษัท ยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขณะที่บริษัทเอง จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป”มร.ริชาร์ด กล่าวทิ้งท้าย 

นักออกแบบ "รีโค่ ยัง รีไซเคิล2017" รักษ์สิ่งแวดล้อม

             ด้าน นายวัชรรักษ์ สินทัตตโสภณ ผู้ชนะรางวัลที่ 2 ในกลุ่ม Product เมื่อการประกวดปี 2013 กล่าวว่า ปีนี้ตนได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์โคมไฟ ที่เคยได้สร้างสรรค์ก่อนหน้านี้ ซึ่ง โคมไฟมีการนำวัสดุ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มาผลิตเป็นโคมไฟรีไซเคิล ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเมื่อผู้อื่นพบเห็นน่าจะสามารถต่อยอดได้ โดยปีนี้ ได้มีการนำเอาวัสดุจากการทางโครงการ มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดรูปร่างต่างๆ มองหาไอเดีย มุมมองใหม่ๆ ดังนั้น โครงการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้นักออกแบบได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ มีมุมมอง เพิ่มศักยภาพให้แก่ตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ให้คนทั่วไป หันมาสนใจการรีไซเคิลมากขึ้น

            โครงการการประกวดออกแบบ RECO Young Designer Competition 2017 มีผู้สนใจเข้าร่วมการออกแบบแฟชั่น และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนำวัสดุที่ผลิตจาก PET หรือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ และวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลงานกว่า200 ชิ้นที่ส่งเข้าร่วม ถูกคัดให้เหลือเพียง 20 ผลงาน เพื่อเข้ารอบสุดท้าย โดยจะประกาศผลในวันที่ 21 มีนาคม 2560 นี้ สามารถติดตามการประกวดดังกล่าวได้ที่ www.facebook.com/recoyoungdesigner หรือ www.indoramaventures.com/RECO


ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/261590

 

Share this Post:
View article: 891