กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนดีไซเนอร์ไทยประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกายร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย”

Keyword:     .ประกวดออกแบบ  news  กระทรวงวัฒนธรรม  ข่าวรายวัน  ดีไซเนอร์  เครื่องแต่งกายร่วมสมัย 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการสร้างคน สร้างสังคมพร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านงานวัฒนธรรมสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังส่งเสริมสำนึกความเป็นไทย วิถีถิ่น วิถีไทยและสนับสนุนความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบไทยให้มีเวทีในการแสดงฝีมือและศักยภาพของตนเอง ด้วยการเชิญชวนดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยที่มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันอันจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผ้าไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นกล่าวต้อนรับและพูดคุยถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ด้านการสนับสนุนโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายในครั้งนี้ว่า “ในปีนี้ได้มอบนโยบายให้สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินโครงการนี้ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” โดยเน้นให้นำผ้าไทยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบ ที่สำคัญโจทย์ที่ใช้เข้าประกวดต้องเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมประกวดเครื่องแต่งกายในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถอีกด้วย”

จากนั้นนายสธน ตันตราภรณ์ บรรณาธิการนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย กล่าวว่า “ธีม “ไทยใส่สบาย” แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ “ไทย” หมายถึงนำผ้าไทยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและตัดเย็บ โดยอาจมีการผสมผ้าร่วมสมัยเพื่อสร้างลุคที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นได้ ส่วนคำว่า “ใส่สบาย” ต้องสามารถสวมใส่ได้อย่างคล่องตัว โดยมีเงื่อนไขและกติกาว่าต้องใช้ผ้าไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือคนไทย ที่สำคัญคือต้องมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการประยุกต์เพื่อให้ได้เครื่องแต่งกายที่โดดเด่นและโดนใจรสนิยมคนในปัจจุบัน”

ด้านนายธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์แบรนด์ T-ra กล่าวว่า “อยากเห็นการออกแบบที่มีการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงการนำผ้าไทยมาออกแบบให้ร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริง เนื่องจากอยากเห็นคนไทยใส่ผ้าไทยกันให้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เฉพาะแค่โอกาสสำคัญๆ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ามาเยอะๆ โชว์ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ให้ผ้าไทยที่เป็นมรดกของชาติคงอยู่สืบไป”

งานในวันนี้ยังได้มีการจัดแสดงมินิแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ไทยที่ได้รังสรรค์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผ้าไทย อาทิ Realistic SituationและWisharawish พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ผู้ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์แก่วงการผ้าไทยผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยซึ่งคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประกอบด้วย สธน ตันตราภรณ์บรรณาธิการนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์แบรนด์ T-ra พัชทรี ภักดีบุตร ดีไซเนอร์แบรนด์เกรย์ฮาวด์ และ พลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์อาซาว่า โดยกรรมการทั้ง ๔ ท่านนี้จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่โดดเด่นตรงกับคอนเส็ปต์มากที่สุด

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เล็งเห็นว่า การนำผ้าไทยมาออกแบบในแนวคิด “ไทยใส่สบาย” นอกจากจะช่วยจุดประกายให้คนหันมาใช้ผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพให้สาธารณชนได้รับรู้และเพื่อให้เกิดกระแสนิยมอยากสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทั้งยังเกิดการการตุ้นและปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยในระดับต่างๆ พร้อมกันนี้ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผ้าไทยได้รับการเผยแพร่ให้นานาประเทศได้รู้จักอีกด้วย

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสามารถถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย โดยตีความได้อย่างอิสระในรูปแบบ   Life Style สำหรับกลางวัน ซึ่งจะต้องส่งแฟ้มผลงานภาพแบบร่างเครื่องแต่งกายบุรุษหรือเครื่องแต่งกายสตรีจำนวน ๑ แบบร่าง พร้อมแนบภาพเทคนิคและตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริงที่แสดงถึงแนวความคิดในการออกแบบพร้อมคำบรรยายทั้งนี้จะต้องใช้ผ้าไทยวัสดุที่มาจากภูมิปัญญาไทยหรือผ้าประจำแต่ละท้องถิ่นเป็นวัสดุหลัก ผ้าที่ทอประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าขาวม้า ผ้าม่อฮ่อม ผ้าหมักโคลนและผ้าย้อมครามเป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยที่บางคนอาจเห็นว่าสวมใส่แล้วเชยนั้น แท้จริงแล้วสามารถนำมาออกแบบให้เท่ เก๋ เป็นแนวร่วมสมัยที่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชวนนักออกแบบไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรางวัลพร้อมกับโล่เกียรติยศทั้งสิ้น ๕ รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทและรางวัลชมเชย ๒รางวัลจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวนรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และผู้เข้ารอบ ๑๐๐ คน จะได้รับเกียรติบัตรโดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน ๑๐๐ ชุด จะถูกนำไปจัดแสดงในรูปแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ติดตามรายละเอียดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ ได้ที่ www.ocac.go.th หรือfacebook: Fashion RUAM SAMAI By OCAC

การจัดส่งผลงาน

๑. ด้วยตนเองที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๖ (อาคารธนาลงกรณ์)

๒. ทางไปรษณีย์ที่โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ ที่ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐


ที่มา : http://positioningmag.com/1117522

Share this Post:
View article: 1090