เชิญร่วมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม INDUSTRIAL DESIGN WEEK 2017"

Keyword:     idweek2017  thtiindustrialdesign  สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม 

ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม"
27 ก.พ. – 8 มี.ค. 2560


 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) : Insprie Ideas for Smart SMEs เตรียมพบกับ 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม ปรากฎการณ์ครั้งแรกบนความร่วมมือ จาก 27 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะมาร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และ SMEs ทุกอุตสาหกรรม ร่วมต่อยอดธุรกิจผลิตสินค้าดีไซน์ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดระดับโลก ภายในงานพบกับเสวนา “Industrial Design Highlight” โดยนักออกแบบมืออาชีพ  อาทิ คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์ ASAVA,คุณกวี  พฤกษาพรพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยและผู้บริหารแบรนด์ ADDA, คุณดนู โชติกพนิช CEO บริษัท คอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director จาก Prompt Design พร้อมชมนิทรรศการและขอคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการออกแบบจากหน่วยร่วม
เช็คอินร่วมกัน !!! อย่างเป็นทางการ จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณอุตตม สาวนายน  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิกิติ์


กำหนดการ

10.00 น.              ลงทะเบียน พร้อมชมผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ
                           ปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบฟรี! และรับประทานอาหารว่าง
                           (เปิดให้เข้าชมงานและรับคำปรึกษาได้ตั้งแต่ 10.00 น.)

11.00 น.              พิธีเปิด
                           เชิญชมวิดีทัศน์ Thailand Industrial Design Center 
                           กล่าวรายงาน โดย นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
                           กล่าวเปิดงาน โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
                           
12.00 น.              ชมการสาธิต www.id-society.com/ชมนิทรรศการ/ปรึกษาแนะนำการออกแบบ

14.00 น.              เสวนา “ศักยภาพด้านบริการออกแบบ”
                           โดย หน่วยงาน Open House 14 หน่วยงาน (11 พื้นที่)

15.00 - 15.45 น.  เสวนา “Industrial Design Highlight”
                            โดย  นักออกแบบมืออาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
                                     -    อุตสาหกรรมแฟชั่น 
                                          คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา  
                                          นายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และเจ้าของแบรนด์ ASAVA
                                     -    อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
                                          คุณกวี พฤกษาพรพงศ์        
                                          นายกสมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย และผู้บริหารแบรนด์ ADDA
                                     -    อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท
                                          คุณดนู โชติกพนิช              
                                          นายกสมาคมไทยคอมโพสิท และ CEO บริษัท คอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                     -    อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
                                          คุณสมชนะ กังวารจิตต์        
                                          นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย  
                                          และ Executive Creative Director จาก Prompt Design


***ฟอร์มตอบรับเข้าร่วม"Design Week 2017" @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


จากนั้นขอเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้
และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์ โดยสถาบันแต่แห่งจะร่วม "เปิดบ้าน" ตามวันและเวลา ดังนี้

วัน/เดือน กิจกรรม หน่วยงาน สถานที่ ลงทะเบียน แผนที่กิจกรรม
27 ก.พ.-1 มี.ค. - สัมมนาหัวข้อ Fashion Trend 2018 และ New Paradigm of Fashion Biz โดยวิทยากรด้านธุรกิจแฟชั่นดีไซน์จากประเทศเกาหลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฟอร์มลงทะเบียน  
1-2 มี.ค. - นิทรรศการผลงานจากเส้นใยธรรมชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตึก Thai-IDC ฟอร์มลงทะเบียน google map
  - นิทรรศการผลงานจากสถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก ตึก Thai-IDC ฟอร์มลงทะเบียน google map
  - นิทรรศการผลงานจากสมาคมไทยคอมโพสิต สมาคมไทยคอมโพสิต ตึก Thai-IDC ฟอร์มลงทะเบียน  google map
  - คลีนิคเรื่องการออกแบบ กลยุทธ์และบริการของสถาบัน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตึก Thai-IDC ฟอร์มลงทะเบียน
google map
 
  - จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ฟอร์มลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่
1-7 มี.ค. - โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านวัสดุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และคลินิกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ฟอร์มลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่
2-3 มี.ค. - Work Shop : เทคนิคการวาดหุ่นแฟชั่นและท่าโพส การเดรปปิ้งชุดเดรสอย่างง่าย และการวาดด้วยปากกามาร์คเกอร์ สถาบันบุนกะแฟชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่น ถ.สีลม ฟอร์มลงทะเบียน  
3-4 มี.ค. - เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Jewel of Thai: Behind the Scene โดยวิทยากรผู้ออกแบบชุด Miss Thailand Universe พร้อมจัดแสดงมงกุฎจากเวทีการประกวด Miss Universe 2016 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ ถ.สีลม และโรงแรมอัมรา กรุงเทพ ถ.สุรวงศ์ ฟอร์มลงทะเบียน  
4 มี.ค. - สัมมนาในหัวข้อ "Jewel of Thai: Behind the Scene (หลังม่านแห่งเครื่องประดับจักรวาล)" เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงแรมอัมรา กรุงเทพ ถ.สุรวงศ์ ฟอร์มลงทะเบียน  
4-5 มี.ค. - นิทรรศการผลงานเด่นด้านการออกแบบแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์ การสาธิตเทคโนโลยีปริ๊นเตอร์3D สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
ซอยสุขุมวิท 101
ฟอร์มลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่(รูปภาพ) ,
google map
6-7 มี.ค. - นิทรรศการผลงานนักศึกษา, ชมเครื่องจักร-อุปกรณ์ด้านสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร ฟอร์มลงทะเบียน  
7-8 มี.ค. - ชมผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมพบคลินิกให้คำแนะนำปรึกษาด้านการออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฟอร์มลงทะเบียน
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
  - นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ฟอร์มลงทะเบียน  
  - สัมมนาวิชาการ, จัดแสดงผลงานศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟอร์มลงทะเบียน  

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ Thai-IDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitextile.org 
หรือโทรฯ 0-2713-5492-9 ต่อ 403,405 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 5310