ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเทรนด์ การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018”

Keyword:     แฟชั่น4.0  ไหมไทย 

The Silk Road "Modern Thai Silk"
สัมมนาเทรนด์การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018”
กิจกรรม Modern Thai Silk ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 — 16.00 น.
ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
พบกับกิจกรรมสัมมนา"เทรนด์การออกแบบไหมไทย" โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
เทรนดการออกแบบไหมไทยรวมสมัย Modern Thai Silk 2018”
 โดย Ms.Ornella Bignami ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลี จาก Elementi Moda s.r.l.
- โอกาสไหมไทยในยุคแฟชั่น 4.0

 
กำหนดการกิจกรรมสัมมนา เทรนด์การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018”
13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 น.    กล่าวรายงานวัตถุประสงคและความเป็นมา กิจกรรมพัฒนาภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัย
                            ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
                            โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13.45 – 15.15 น.    บรรยาย “เทรนดการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย Modern Thai Silk 2018”
                           โดย Ms.Ornella Bignami ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลี จาก Elementi Moda s.r.l. (บรรยายภาษาอังกฤษ)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง
15.30 – 16.00 น.    เสวนา “ โอกาสไหมไทยในยุคแฟชั่น 4.0 ”
                           โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
                            ดร.ปณิธาน คิวเจริญวงษ รองประธานกรรมการ บริษัท สปันซิลค์ เวิลด์ จำกัด
                            ตัวแทนจาก กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*** ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ***
 
สถานที่จัดกิจกรรม

ส่งใบสมัครที่ E-mail : kornwika@thaitextile.org , kristanun@thaitextile.org
โทร.02—713 5492-9 ต่อ 407, 413, 414
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 846