กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเทรนด์การออกแบบไหมไทย 2018

Keyword:     modern thai silk  thti  กรมส่งเสริมอุตสหากรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ผ้าไหม  ไหมไทยร่วมสมัย 


16 ก.พ.60 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนา เทรนด์การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018” กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมา ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา
 
ภายในงานมีการบรรยาย “เทรนด์การออกแบบไหมไทยร่วมสมัย Modern Thai Silk 2018” โดย Ms.Ornella Bignami ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลี จาก Elementi Moda s.r.l. และแปลภาษาไทยโดย คุณพิชาธร นวลได้ศรี นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกิจกรรมเสวนา “ โอกาสไหมไทยในยุคแฟชั่น 4.0 ” โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , ดร.ปณิธาน คิวเจริญวงษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท สปันซิลค์ เวิลด์ จำกัด , และคุณศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคัก

Share this Post:
View article: 979