เวียดนาม : อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า คาดการณ์มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Keyword:     ภาวะเครื่องหนัง  เวียดนาม 

อุตสาหกรรมหนังและรองเท้าคาดการณ์มูลค่าการส่งออก ปี 2017 จะมีมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2016 ในขณะที่ดัชนีการผลิตขยายตัวเพียงร้อยละ 5

 

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นและจีนใช้นโยบายลดการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และรองเท้า เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหันมาสั่งซื้อจากเวียดนามมากขึ้น ควบคู่กันนั้น สถานประกอบการเครื่องหนังและรองเท้าเวียดนามจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตเครื่องหนังและรองเท้าระดับภูมิภาคและโลก รวมทั้งใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามได้ลงนามไปแล้ว
 

สมาคมเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋าเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนามปี 2016 มีมูลค่า 16.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรองเท้าส่งออกคิดเป็นมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กระเป๋าถือและเครื่องหนัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และ 11.1 ตามลำดับ
 

รายได้จากการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรกของเวียดนาม พบว่า รองเท้าอยู่ในลำดับที่ 4 และเครื่องใช้สำหรับเดินทางอยู่ในลำดับที่ 10
 

ดัชนีการผลิตปี 2016 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่า ปี 2015 ที่ระดับร้อยละ 17.4 และปี 2014 ที่ระดับร้อยละ 22 เนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหภาพยุโรป

 

ที่มา : http://vovworld.vn/th-TH (01/07/2017)              
http://english.vov.vn/economy/leather-footwear-sector-forecasts-us18-bln-of-export-earnings-340994.vov (01/07/2017)

 

Share this Post:
View article: 947