สศอ.เร่งพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยด้วยเทคโนโลยีสะอาด

Keyword:     green productivity  คลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สศอ.  อุตสาหกรรม 4.0  เทคโนโลยีสะอาด  เพิ่มผลผลิต  ไทยแลนด์ 4.0           นายอิทธิชัย ยศศรี  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรม รายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดอบรม “การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสองสิ่งทอ กล่าวรายงาน พร้อมร่วมฟังเสวนาแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว...พร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
          สำหรับกิจกรรมเสวนาภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม ประกอบไปด้วย คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย , คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน ซี ชั้น 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้บริหารโครงการ และผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 คน
          โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา


 

Share this Post:
View article: 682