สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมทำบุญปีใหม่กระทรวงอุตสาหกรรม

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


5 ม.ค.60 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

Share this Post:
View article: 670