เบื้องหลังการทำงานในบริษัท "สี" ชื่อดัง Pantone

Keyword:     fashion vdo  pantone  pantone color guide  prachachat 

เบื้องหลังการทำงานในบริษัท "สี" ชื่อดัง Pantone

การทำงานของบรรดาพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้าน "สี" ของโรงงานบริษัท Pantone บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสีสําหรับพิมพ์ชื่อดังของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ Pantone Color Guide ที่ได้รับความนิยมและยอมรับมากที่สุดในโลก ทำหน้าที่บอกสีพิเศษเฉดต่าง ๆ ที่มีรหัสกำกับไว้ เป็นเหมือนภาษารหัสสีระดับที่อ้างอิงกันในวงกว้าง เมื่อผู้ที่ทำงานหลายส่วนหลายด้านที่ต้องมีเรื่องสีมาเกี่ยวข้องก็จะใช้รหัสสีนี้มาเป็นตัวอ้างอิง

 
ความที่เป็นบริษัทดังในระบบมาตราฐานการระบุสีทำให้บุคลากรที่ทำงานก็ต้อง "เป๊ะ" เรื่องสีด้วยเช่นกัน ในแง่การมองสีที่แยกแยะได้ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคผสมสีต่าง ๆ ซึ่งในคลิปนี้จะเห็นขั้นตอนการทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องทำการผสมเฉดสีต่าง ๆ กันตั้งแต่ระบบทดสอบด้วยมือ-สายตาไปจนถึงใช้เทคโนโลยี และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งมาวิเคราะห์เฉดสี และทดสอบสี


​ที่มา : 1) Pantone และ 2) ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

Share this Post:
View article: 1012