สถาบันฯสิ่งทอร่วมกับ อบก. หนุนองค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้าคลูโหมด

Keyword:     coolmode  thti  คูลโหมด  ลดโลกร้อน  สถาบันฯสิ่งทอ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  อบก. 

   
     9 ธ.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานร่วมกับ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวเปิดสัมมนา องค์กรลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผ้าคูลโหมด และหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
     โดยภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด (CoolMode) และผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode พร้อมมอบเกียรติบัตร CoolMode ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาเสื้อผ้า CoolMode 2 ราย และหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode 8 ราย ประกอบไปด้วย
     ผู้ประกอบการที่พัฒนาโดยผลิตโครงสร้างผ้า CoolMode คือ 
        1.บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 
        2.บริษัท เอ้าท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
    ผู้นำผ้าคูลโหมดไปใช้
        1.บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        2.บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด
        3.บริษัท ซันสวีท จำกัด
        4.บริษัท ทอฟ้า การ์เมนท์ จำกัด
        5.บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
        6.บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
        7.บริษัท มัลติไฟเบอร์ จำกัด
        8.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
      ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการผู้พัฒนาและผลิตโครงสร้างผ้าที่ได้ CoolMode แล้วจำนวน 16 ราย และมีหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode แล้วจำนวน 49 ราย สำหรับการสวมใส่ผลิตภัณฑ์ CoolMode นั้น สามารถปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาได้ เนื่องจากช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายของผู้สวมใส่ลดลงได้ประมาณ 1-5 องศา  และ สำหรับอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ การสวมใส่เสื้อ CoolMode แล้วปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 172 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานไฟฟ้า 880,000 บาทต่อปี
     สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงขอเชิญหน่วยงานร่วมเป็น "องค์กรลดโลกร้อน" ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดเป็นชุดยูนิฟอร์ม ชุดกีฬา และชุดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร พร้อมรับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    โครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน
    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โทร.0 2141 9879
    สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 - 9 ต่อ 555

 

Share this Post:
View article: 897