สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมบริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


7 ธ.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมบริการอาหาร ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559 ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

Share this Post:
View article: 976