สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมสร้างองค์ความรู้กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Keyword:     smes  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  คลัสเตอร์  ซุปเปอร์คลัสเตอร์  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  แฟชั่น 


7 ธ.ค. 59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมบรรยาย บทบาทสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อสร้างรากฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนา ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ณ โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ สุขุมวิท 26

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

Share this Post:
View article: 949