สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมประชุมความร่วมมือ ไทย-ไต้หวัน

Keyword:     thti  twia thai weavin  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ  สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม  ไต้หวัน 


2 ธ.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ ไทย – ไต้หวัน โดยมีนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย คุณสุปรีญา อนุนาทรวรางกูร นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และผู้ประกอบการเข้าร่วม สำหรับงานดังกล่าวจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 1140