สถาบันฯสิ่งทอเร่งสานต่อนโยบายกระทรวง

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหรรม  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


1 ธ.ค.59 สถาบันฯสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่านใหม่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน

Share this Post:
View article: 568