ผลสำรวจการใช้จ่ายเลือกซื้อรองเท้าของสาวสิงคโปร์

Keyword:     ภาวะเครื่องหนัง  รองเท้า 

 

 

ผลจากการสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้าของผู้หญิงตลอดชีวิต มีมูลค่ากว่า 204,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะซื้อรองเท้าที่มีการออกแบบ เป็นมูลค่ากว่า 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

Chic Outlet Shopping (คอลเล็คชั่นหมู่บ้านจำหน่ายสินค้าเอาท์เล็ทสุดหรู ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป) ร่วมกับ 2CV ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิง 1,000 คนทั่วประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

 

ผลจากสำรวจ พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้หญิงสิงคโปร์จะออมเงินไว้ซื้อรองเท้าที่มีการออกแบบ มากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ในขณะที่ผู้หญิงมาเลเซียจะออมเงินมากกว่า 2 เท่า

 

1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า ถ้าเจอรองเท้าแบบที่ถูกใจจะซื้อรองเท้าแบบนั้นหลายคู่ หรือไม่ก็ซื้อครบทุกสี โดยร้อยละ 89 ยอมรับว่า รองเท้าที่ซื้อมาแต่ละคู่จะใส่น้อยกว่า 5 ครั้ง และร้อยละ 46 ตอบว่า รองเท้าที่ซื้อมาไม่เคยใส่เลย

 

นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของผู้หญิงสิงคโปร์ที่ตอบแบบสอบถามจะซื้อรองเท้าเพื่อฉลองความสำเร็จ ในขณะที่ร้อยละ 49 ยอมรับว่าจะซื้อรองเท้าหลังจากเงินเดือนออก

 

ขณะที่เกือบหนึ่งในสามของผู้หญิงสิงคโปร์จะสวมรองเท้าส้นสูงที่มีความสูง 2 นิ้ว โดยร้อยละ 44 จะสวมรองเท้าส้นที่สูงขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์งาน และมากกว่าร้อยละ 40 จะสวมรองเท้าส้นสูงในวันนัดหมายพิเศษ

และร้อยละ 27 ของผู้ตอบแบบสอบถามเปิดเผยว่า ความประทับใจครั้งแรกที่พบเจอจะดูจากการสวมใส่รองเท้า

 
ที่มา : http://www.worldfootwear.com

Share this Post:
View article: 1084