ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2559

Keyword:     2559  พฤศจิกายน  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

 

โดยได้รับผลดีจากอุตสาหกรรมปั่นด้ายที่การผลิตมีการขยายตัวสูงในอัตราเร่งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและกันยายน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 14 และ 23 ตามลำดับ  ดัชนีการส่งมอบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเดือนกันยายนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากเดือนก่อน นอกจากนี้การจำหน่ายเสื้อดำสำหรับประชาชนสวมใส่เพื่อถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต้องมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น

         มูลค่าการส่งออกของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยประดิษฐ์มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในเดือนกันยายนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9 และเคหะสิ่งทอมีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนการส่งออกเครื่องนุ่งห่มยังคงขยายตัวได้ดีในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับที่ 4 ของไทย โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อย  40        

 

จัดทำโดย
อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

  

 
 

Share this Post:
View article: 1045