FASHION ADVERTISING LANDSCAPES ทำไมโฆษณาเสื้อผ้าต้องใช้นางแบบ

Keyword:     fashion  josephford  landscape  marketeer  แฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม 

FASHION ADVERTISING LANDSCAPES ทำไมโฆษณาเสื้อผ้าต้องใช้นางแบบ

 

111.jpg

 

ทำไมรูปแบบโฆษณาเสื้อผ้าแฟชั่นจะต้องติดอยู่กับการนำนายแบบนางแบบมาสวมใส่เสื้อผ้าโพสต์ถ่ายรูปโพสต์เก๋ๆ ให้คนเห็นแล้วอยากซื้อ แต่ทำไมการถ่ายโฆษณาเสื้อผ้าต้องใช้วิธีนี้แหละ Joseph Ford นักถ่ายภาพและนักโฆษณาที่มีความสามารถชาว UK ได้สร้างความแตกต่างในการนำเสนอเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยการนำภาพ Landscape มาผนวกรวมกับเสื้อผ้า ให้ดูแปลกแหวกแนว สร้างจุดสนใจได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งไอเดียนี้ นักการตลาดไทยนำมาเป็นไอเดียตั้งต้นใช้ในการสื่อสารโฆษณาก็ไม่เลว

 

222.jpg

333.jpg

444.jpg

555.jpg

666.jpg

777.jpg

888.jpg

999.jpg

10.jpg

1111.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

222222.jpg

ที่มา : Marketeer_http://marketeer.co.th/archives/99070

 

Share this Post:
View article: 1075