ผ้าไม่ทอจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับยานยนต์

Keyword:     eco fibers  ผ้าไม่ทอจากใยธรรมชาติ 

รุ่งทิพย์ ลุยเลา*

 

เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดน้ำหนักของรถยนต์ลงเพื่อการประหยัดพลังงาน วัสดุสิ่งทอและเส้นใยธรรมชาติจึงได้รับความสนใจอย่างมากในการใช้งานเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์นี้ ส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่ใช้สิ่งทอเข้าไปตกแต่ง มีทั้งเบาะที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และผ้ากรองและวัสดุที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน เป็นต้น ซึ่งวัสดุสิ่งทอมีศักยภาพในการให้ความสบาย เป็นฉนวนดูดซับเสียง ปลอดภัยและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากน้ำหนักเบา ปัจจุบันมีการใช้วัสดุสิ่งทอในรูปของผ้าไม่ทอที่ใช้ภายในรถยนต์มากกว่า 40 รายการ ซึ่งมีพื้นที่การใช้งานประมาณ 35 ตารางเมตรของพื้นผิวสิ่งทอที่สามารถพบได้ในรถหนึ่งคัน ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นใยกัญชงเป็นวัสดุประกอบ และใช้สำหรับประกอบในรถยนต์ พบว่า มีประสิทธิภาพที่จำเป็นสูง โดยเฉพาะด้านความแข็งแรง ทนทานและแข็งแรงกว่าไฟเบอร์กลาส ซึ่งโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบานี้เหมาะสำหรับใช้ปูพื้น  ผนังและพื้นผิวที่ใช้งาน และสามารถนำมาใช้เป็นแผ่นดูดซับเสียง เช่น HempFlax เป็นการพัฒนาเส้นใยกัญชงโดยใช้การบีบอัดขึ้นรูป เพื่อผลิตแผงประตูและแผงหน้าปัดรถยนต์ (ภาพที่ 1) ตัวอย่างรถยนต์ที่ใช้เส้นใย HempFlax เช่น Bugatti Veyron, Jaquar, Bentley, BMW-3, BMW-5, Mercedes-Benz, Mercedes A-C และ S klasse เป็นต้น

 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของประตูรถยนต์ที่ผลิตจากเส้นใยกัญชงผสมกับพลาสติก จาก HempFlax

ที่มา : Anonymous (2016d)

ยานพาหนะขนาดเล็กอย่างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ก็มีการออกแบบและนำส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติมาใช้เช่นกัน ตัวอย่างที่ได้รับความสนใจไม่น้อยจากนักออกแบบทั่วโลกคือ Be.e Electric Scooter สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ออกแบบโดย Maarten Heijltjes และ Simon Akkaya Waarmakers ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยร่วมมือกันกับบริษัท InHolland, NPSP Composites, van.eko สร้างสรรค์สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบผลิตจากวัสดุผสมเส้นใยกัญชงกับเรซินชีวภาพ (ภาพที่ 2) ด้วยการใช้แบตเตอร์รี่ความจุขนาด 48 V/40 Ah สามารถทำให้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้านี้วิ่งไปได้ 55-90 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับวิธีการขับขี่และสภาพถนน)

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยกัญชงผสมกับพลาสติก

ที่มา :  Waarmakers (2016)

 

 


เอกสารอ้างอิง

 

Anonymous. 2016d. Hemp-based plastic. Online Resources, Available from:http://hashmuseum.com/en/the-plant/industrial-hemp/hemp-based-plastic/(cited 16 June 2016)

 

Waarmakers. 2016.  Be.e - the world's first bio-composite E-scooter. Online Resources, Available from: http://www.waarmakers.nl/projects/be-e#sustainable-design/(cited 16 June 2016)

 

*รุ่งทิพย์ ลุยเลา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Share this Post:
View article: 1093