อียูออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าม่านบังแดดในรถยนต์

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อียูได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation EU No 2016/137 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าม่านบังแดดในรถยนตร์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินค้า    อุปกรณ์ม่านบังแดดในรถยนต์ ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 6303 12 00

2. ลักษณะสินค้า    ม่านบังแดดรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ทำจากวัสดุถักทอใยสังเคราะห์ (textile fabric) รางพลาสติก (plastic rail) ที่ใช้สำหรับการดึง ยืดและหดม่าน และฐานล้อหมุนที่ทำจากวัสดุพลาสติกและโลหะที่ช่วยหมุนม่านขึ้นลงได้ (roller mechanism) โดยที่มุมด้านหนึ่งของม่านถูกยึดติดกับฐานล้อหมุน ซึ่งถูกออกแบบมาให้ยึดติดกับบานประตู (door panel) ของรถยนตร์เฉพาะรุ่น ในขณะที่มุมอีกด้านหนึ่งของม่านถูกยึดติดกับรางพลาสติกซึ่งมียางดูด-จับสูญญากาศ (fixture mechanism) ที่ช่วยให้ม่านยึดติดคงทนกับขอบหน้าต่างในกรณีที่ม่านถูกยืดออกเพื่อใช้งาน ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ครอบคลุมหน้าต่างทั้งบานได้

3. เหตุผล    อุปกรณ์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเป็นม่านบังแดดที่ใช้ยึดติดกับบานประตูของรถยนตร์เฉพาะรุ่น จึงถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสินค้าม่านบังตา (interior blind) (HS code 6303) และถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 6303 12 00 (กลุ่มสินค้าม่านที่ทำจากวัสดุถักทอใยสังเคราะห์ knitted interior blinds of synthetic fibers) มิใช่ถูกใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนประกอบในการทำงานของเครื่องยนตร์ (HS code 8703) หรือมิใช่ถูกพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มสินค้าวัสดุพลาสติก (a blind of plastics) ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 3925 30 00 เนื่องจากวัสดุพลาสติกเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยึดติดเท่านั้น (attachment)

4. กำหนดบังคับใช้    มีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการใน Official Journal of the EU (ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์


ที่มา : ไทยยุโรปดอทเน็ต Post on : 18 ก.พ. 2559

 

Share this Post:
View article: 696