การรับรู้เรื่องสีไทยโทน

Keyword:     thaitone  thaitonecolor  สีไทยโทน  หมวดสีดำสีเทา  แฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม 

 

การรับรู้เรื่องสีไทยโทน

 

การรับรู้เรื่องของสีไทย ที่มีระดับที่ต่างกันอย่างมากของคนทั่วไป เพราะศัพท์เรียกชื่อสีไทยจะเรียกกันเฉพาะในหมู่ช่างเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันในสีต่าง ๆ ของไทยที่ใช้ในงานศิลปะไทย ทั้งในงานจิตรกรรมไทย งานหัวโขน และสีในงานย้อม เป็นต้น ที่มีสีมากมาย และได้ถูกลืมเลือนไปจากผลของการนำเข้าสีหลอดสำเร็จมาใช้ จึงไม่ได้มีการปรุงสีใช้เองเป็นต้น การรับรู้เรื่องของสีไทยจึงเป็นเรื่องใหม่และพึ่งจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในชีวิตประจำวันของไทยให้มากขึ้นภายใต้แบรนด์ "ไทยโทน"

 

สีไทยโทนหมวดสีดำ สีเทา

1111.jpg

ที่มา :-

1.       Thaitone @thaitonecolor

2.       ThaiTone™ เป็นผลงานวิจัยสีไทยและสร้างสรรค์ต่อยอดโดยอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี

https://www.facebook.com/P.Pairoj

3.       ภาพประกอบเป็นภาพวาดลายเส้นใน "โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร” โดยการนำของอาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

Share this Post:
View article: 2132