ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบัันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาปนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถาบันฯสิ่งทอจัดวางพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
     
    18 ต.ค. 59  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดย นายประสงค์ นิลบรรจง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะผู้บริหาร พนักงาน สถาบันฯ จัดวางพระบรมฉายาลักษณ์และปรับแต่งสถานที่ เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้
     
    พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (15 ตุลาคม 2539) โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันพลาสติก ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

Share this Post:
View article: 2640