รุกตลาดโอมานผ่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม”

Keyword:     git  กฎระเบียบอัญมณี  อัญมณีและเครื่องประดับ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โอมาน 

รุกตลาดโอมานผ่าน "เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม"

 
         หากต้องการขยายโอกาสทางการค้าไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โอมานนับเป็น 1 ในประเทศที่น่าสนใจโดยนอกจากจะมีที่ตั้งที่เป็นประตูสู่ตะวันออกกลางแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังยุโรปและเอเชียได้ นอกจากนี้การเมืองและเศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เนื่องจากโอมานไม่ยึดอุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนาในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย โดยในกลุ่มตะวันออกกลางจำนวน 14 ประเทศโอมานจัดเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่ 4 รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลด้วยมูลค่าราว 660 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขขั้นต่ำเนื่องจากไม่ได้นับรวมการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังดูไบและส่งต่อ (re-export) ไปยังโอมานอีกทอดหนึ่งโอมานจึงเป็น 1 ในประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในต่างแดน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลโอมานเร่งส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ดูคุม” และโครงการสร้าง Duqm Frontier Town เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกของตะวันออกกลาง

         เนื่องจากรายได้หลักของโอมานกว่า 85% มาจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นที่กังวลของประเทศคู่ค้าว่าสภาวะขาลงของราคาน้ำมันที่ปัจจุบันอยู่ที่ 41.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (เมษายน 2559) จะสั่นคลอนต่อตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรัฐบาลโอมานจึงเริ่มหาช่องทางลงทุนอื่นนอกจากการแสวงหาความมั่งคั่งจากทรัพยากรใต้ดินเป็นหลักเช่น การลงทุนใน Mega Project อย่าง “ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งกรุงมัสกัต” รวมทั้งเร่งส่งเสริม “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม” โดยอาศัยที่ตั้งของประเทศที่เหมาะสมแก่การเป็นเมืองท่า ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคโดยมี Special Economic Zone Authority of Duqm หรือ SEZAD กำกับดูแลอย่างเป็นทางการและมี Public Authority for Investment Promotion and Export หรือ PAIPED ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น ได้รับการลด/ยกเว้นภาษีในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

         ทั้งนี้จากความตั้งใจของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุมให้เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจทัดเทียมกับเขตการค้าพิเศษจีเบลอาลีของดูไบ ตลาดโอมานจึงเป็น “โอกาส” ให้สาขาการผลิตที่มีศักยภาพของไทยอย่างธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปขยายช่องทางการค้า เพื่อขยายตลาดในประเทศโอมาน และเป็นแหล่งในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดอื่น โดยเฉพาะเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุมดำเนินการแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการจะก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมหาศาล และจะทำให้การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับตามมาโดยไทยมีตัวเลขการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังโอมานอย่างเป็นทางการราว 3 ล้านเหรียญสหรัฐเกือบทั้งหมดเป็นการส่งออกเครื่องประดับแท้ ประเภทเครื่องประดับทองคำ โดยชาวโอมานนิยมสวมใส่เครื่องประดับทองคำล้วน 21 กะรัต รองลงมาคือเครื่องประดับทองตกแต่งด้วยเพชร และเครื่องประดับทองตกแต่งด้วยอัญมณีเลียนแบบซึ่งมียอดขายสูงในช่วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองทางศาสนาอิสลามหรือ“Eid”ประกอบกับปัจจุบันโอมานเริ่มเน้นการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงจึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่ไม่ควรพลาดโอกาสการขยายตลาดไปยังโอมาน เช่นเดียวกันกับ Prima Gold ที่ขยายสาขาไปยังกรุงมัสกัตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม 2559

Share this Post:
View article: 1377