สัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

Keyword:     ประชาสัมพันธ์  สัมมนา สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย 
ได้กำหนดจัดงานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ) 
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00–17.00 น.  
ณ  ห้องประชุม 3 - 4   ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน เทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและยั่งยืน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

รายละเอียดของงานมีดังนี้:
ชื่องาน :  FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน : เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)  

วันที่        :  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
เวลา        :  13.00 - 17.00 น.
สถานที่      :  ห้องประชุม 3 – 4   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วิทยากร      :  ผศ. ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล (ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว)
ผู้ร่วมเสวนา   :  Guest Speakers:
    

-  คุณคงธวัช  พงษ์ศักดิ์     จาก  กลุ่มสุวรรณ อุตสาหกรรมปั่นทอ  และ เดอะ เซอร์เคิล 
-  คุณปิยะ    ซอโสตถิกุล   จาก  กลุ่มบริษัท ซีคอน
-  คุณราศี    อติรักษ์       จาก  กลุ่มบริษัทเทวาศรม 

จำหน่ายบัตรราคา 1,000 บาท (รวมVat 7%) พิเศษ! 800 บาท เมื่อชำระก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2559  ท่านสามารถชำระค่าเข้าร่วมงานโดย 

เช็ค สั่งจ่าย 
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ละตกแต่งสิ่งทอไทย   หรือเงินสดเข้าบัญชี   สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย  ประเภทออมทรัพย์   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชเทวี  เลขที่บัญชี  123-453279-2 

ปรดส่งใบ Pay-in  และใบตอบรับกลับไปที่  E-mail : atdp2004@gmail.com  

      หรือ  แฟกซ์  02-129-3967 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-129-3965-66 , 081-810-2420
(คุณดลนภา) 

Share this Post:
View article: 1358