กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน Design Center

Keyword:     design center  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ออกแบบ  อุตสาหกรรม 4.0  แฟชั่น 

25 สิงหาคม 59 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมชมผลงานจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่จัดแสดง ณ อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ

โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้  เพื่อสำรวจและเตรียมปรับพื้นที่ เพื่อความพร้อมในการจัดตั้ง  Design Center  ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อเร่งเดินหน้าสานต่อนโยบาย Thailand Industrial Design Center ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2559 โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์ ให้เป็นสินค้า นวัตกรรม สามารถนำเทคโนโลยี มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมขยายผลสู่การปฏิบัติงาน ผ่านหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากการรับจ้างผลิต (OEM) สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมด้วยการออกแบบ (ODM) เตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม  4.0  โดยมีอุตสาหกรรมแฟชั่นนำร่องดำเนินการเป็นอุตสาหกรรมแรก 

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1040