สถาบันฯสิ่งทอ แจ้งเกิดดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ สร้างโอกาสตลาดแฟชั่นไทยในเอเซีย

Keyword:     creative textiles award  cta 2016  designer  eco textile  thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สิ่งแวดล้อม 

สถาบันสิ่งทอ” เฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่  ผลิตสิ่งทอรักษ์โลกเชิงสร้างสรรค์  ในเวที Creative Textiles Award 2016 พร้อมปั้นนักออกแบบสู่เส้นทางผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นไทย ตั้งเป้าสร้างโอกาสและยอดขายในตลาดฮ่องกง 

3 สิงหาคม 59 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 Creative Textiles Award 2016  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน โดยปีนี้ ใช้แนวคิด “New Sustainability New Attitude” เพราะ “คน” คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 


และผู้ชนะเลิศคือ นายศตพล  แจ่มศรี นักศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

ผลงาน IN MINE MIND  แรงบันดาลใจของจากการเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์วันที่ 23/01/2559 ที่เขียนว่า “ สังเวยราคายางพาราตก ผูกคอตายอีกศพ ”  จึงมีความคิดริเริ่มที่อยากหยิบยางพารามาใช้ พัฒนาเป็นสินค้าเเฟชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวัสดุไทย เเละช่วยเกษตรกร และหัตถศิลป์ไทย

โดยรับรางวัลเงินสด 100,000 บาท และเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยไปร่วมประกวดผลงานต่อในระดับสากลในงาน SDC International Design competition ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปลายเดือนพฤศจิกายน พร้อมรับมอบโล่และเกียรติบัตรประกาศนียบัตร รวมทั้งถ่ายแบบคอลเล็คชั่นผลงานและสัมภาษณ์พิเศษลงนิตยสาร L’OFFICIEL และโอกาสในการนำผลงานไปร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายในงาน Centre Stage ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ระหว่างวันที่ 7- 10 กันยายน 2559
และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ประกอบไปด้วย

นางสาวบุรฉัตร ตั้งจิตอารี นักศึกษาแฟชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่นอคาเดมี่

ผลงาน The Struggle for Existence - "เมื่อเสื้อผ้าต้องวิวัฒนาการตัวเองเพื่อความอยู่รอด" คอลเลคชั่นนี้ได้นำทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดย ชาร์ล ดาวิน มาตีความในรูปแบบของเสื้อผ้าและแฟชั่น ตีความในแง่ของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเสื้อผ้าที่อยู่ในสถานะของ "ขยะ" หรือ เสื้อผ้ามือสองที่ถูกทิ้งโดยเจ้าของ และ ทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้นกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งโดยการวิวัฒนาการตัวเองไปในแนวทางใหม่ กลายมาเป็นเสื้อผ้าที่มีค่าอีกครั้ง

โดยรับมอบโล่และเกียรติบัตร และยังได้รับรางวัลสนับสนุนด้านการตลาดจาก องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โดยจะได้เดินทางและนำผลงานไปร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายในงาน Centre Stage ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าแฟชั่นที่รวบรวมนักออกแบบ เจ้าของแบรนด์รุ่นใหม่ และแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มากมาย เพื่อเปิดตลาด ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2559 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre2.นายกฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงาน Shell (เปลือก)  เครื่องแต่งกายเปรียบเสมือน “Shell” (เปลือก) ที่ห่อหุ้มร่างกายมนุษย์เพื่อปกป้องให้ความอบอุ่น เป็นเหมือนเกราะป้องกันภัย บอกสถานะ บอกรสนิยม และอื่นๆ รังไหมก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยให้ตัวดักแด้ไหมจากอันตรายต่างๆ ผู้ออกแบบจึงนำเอาแนวความคิดนี้มาใช้ในการออกแบบ โดยผ้าที่ผู้ออกแบบนำมาพัฒนารูปแบบคือ “ผ้าเปลือกไหม”

โดยได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรและโอกาสในการนำผลงานไปร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายในงาน Centre Stage ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ระหว่างวันที่ 7- 10 กันยายน 25593.นายวรากร เพ็ญศรีนุกูร ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันศิลปะเพื่อการออกแบบ CADCC (Center of Art and Design Capabilities for Compettition) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงาน THAI BLACK MAGIC - ไทย • มนต์ • ดำ มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ มิติลึกลับ มนต์ดำต่างๆ สิ่งลี้ลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยจนไม่สามารถแยกออกได้ แฝงด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนาเรื่องของกาลามสูตร ที่ให้เชื่อด้วยปัญญา โดยนำปริศนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับความงมงายของคน มาตีแผ่ถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจในผลงานชุดนี้ โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบการทอผ้าไหมผสมกับเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นการนำ กลับมาใช้ใหม่ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุในภาคอุตสาหกรรมด้วย

โดยได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรและโอกาสในการนำผลงานไปร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายในงาน Centre Stage ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ระหว่างวันที่ 7- 10 กันยายน 25594.นายพีรดนย์  ก้อนทอง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงาน RE TO USE (หมุน เปลี่ยน เวียน ใช้) ในปัจจุบันคนสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองตนเองมากมาย พอผ่านกาลเวลาการใช้งานสิ่งของเหล่านั้นก็จะกายเป็นสิ่งของเหลือใช้หรือขยะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันเอาสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นมาสร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าอีกครั้ง เพราะ“คน”คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

โดยได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรและโอกาสในการนำผลงานไปร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายในงาน Centre Stage ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ระหว่างวันที่ 7- 10 กันยายน 2559กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปี 2559 ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาสิ่งทอที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการประกวดครั้งนี้ ได้คัดเลือกจากผลงานที่เสนอเข้าประกวด 285 ผลงานจนเหลือ 5 ผลงานที่ตอบโจทย์โครงการฯ ภายใต้แนวคิด “New Sustainability New Attitude” เพราะ “คน” คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้แนวคิดและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การขายในตลาดได้จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบยั่งยืน นำไปสู่การรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต 

โดยก่อนการตัดสิน ผู้ชนะเลิศ Creative Textiles Award 2016 รอบ 5 ผลงานสุดท้าย โครงการฯ ได้ให้งบสนับสนุนการผลิตต้นแบบแก่ผู้เข้าประกวดรายละ 30,000 บาท ซึ่งต้องผลิตต้นแบบพร้อมองค์ประกอบที่เป็นคอลเลคชั่นและนำเสนอเป้าหมายของการตลาดให้ชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคสี การแปลงแนวคิดสู่การผลิตจริง ความเป็นไปได้ทางการตลาด
สำหรับโครงการ Creative Textiles Award 2016 ในปีนี้ เป็นการสร้างโอกาสที่หลากหลายแบบครบวงจร เพื่อให้กับนักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดผลิตภัณฑ์ (Start up) จนถึงกระบวนการขาย พร้อมหาช่องทางการตลาด ในงาน Centre Stage งานแสดงสินค้าแฟชั่นที่รวบรวมนักออกแบบ เจ้าของแบรนด์รุ่นใหม่ และแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก โดยจะจัดขึ้น ณ ฮ่องกง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของตลาดแฟชั่นในเอเชียที่น่าสนใจมาก เรียกได้ว่าเป็นการผลักดันนักออกแบบรุ่นใหม่สู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ (Young Design Entrepreneur) อย่างเต็มตัว” นางสาวนิสากร กล่าว

ในการนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้องขอขอบพระคุณ กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานและคณะกรรมการตัดสิน และ นิตยสาร L'OFFICIEL , องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) , SDC International Design competition และศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียรต์ ผู้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง

Share this Post:
View article: 2139