เริ่มต้นไอเดียใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ THAILAND INDUSTRY EXPO 2016

Keyword:     สัมมนา  

สัมมนา

เรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries”

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

เวลา 09.00 – 15.30 น. 

กำหนดการ 

เต็ม

ปิดรับสมัคร

สัมมนา

เรื่อง “สูตรลับผ้าผืนไทย...ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน
(Function/Eco/Modern Silk)”

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

เวลา 09.15 – 15.30 น. 

กำหนดการ 

ลงทะเบียน
 

Share this Post:
View article: 2658