อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ)

Keyword:     leather shoes profile  กระเป๋าผ้า  อุตสาหกรรม  เครื่องหนังและรองเท้า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
กลุ่มสินค้ากระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ

 

 

กระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง ใช้วัตถุดิบหลากหลาย และสีสันที่แตกต่างออกไป สิ่งทอเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกระเป๋าผ้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถนำไปสู่คำว่า แฟชั่นได้อีกด้วย

 

1. ภาพรวมการผลิต

1.1 คำนิยาม

จากการจำแนกของระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ได้จำแนกผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นสินค้าในหมวดกระเป๋าและเครื่องใช้สำหรับเดินทาง (HS 4202)

แต่การศึกษาในครั้งนี้จะทำการศึกษาเฉพาะกระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอเป็นหลัก โดยจะใช้เฉพาะข้อมูลตามพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ดังนี้

42021299001 กระเป๋าเดินทางทำด้วยวัตถุทอ

42022200001 กระเป๋าถือทำด้วยวัตถุทอ

420232 กระเป๋าใส่สตางค์ประเภทด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ

420292 กล่องใส่เครื่องประดับประเภทด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ

 

1.2 ประเภทของกระเป๋าตามวิธีการหิ้วของกระเป๋า

Shoulder Bag (กระเป๋าสะพายไหล่)

กระเป๋าสะพายไหล่ มีหลากหลายรูปทรง และขนาด ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไว้สำหรับใส่กระเป๋าสตางค์ กุญแจ มือถือ หนังสือ สมุด เครื่องสำอาง และอื่นๆ กระเป๋าทรงนี้มักจะมีช่องใส่ของทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อที่จะให้จุของได้เยอะขึ้น กระเป๋าแบบนี้ออกแบบให้สะพายบนไหล่

Clutch (กระเป๋าคลัทช์)

กระเป๋าทรงคลัทช์เป็นกระเป๋าที่ไม่มีหูหิ้ว จะใช้โดยการถือไว้ในมือ หรือหนีบไว้ใต้แขน กระเป๋าคลัทช์มีหลากหลายรูปแบบทั้งทรงนิ่ม แบบมีกรอบรอบ หรือแบบกล่องแข็ง และยังมีรูปแบบการปิดที่หลากหลาย เช่น พับปิดจากด้านบน แบบใช้ซิปรูด แบบกดล็อค หรือแบบหูรูด

Handheld Bag (กระเป๋าถือหูหิ้ว)

กระเป๋าชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้มือหิ้วเท่านั้น ทำให้มีหูหิ้วที่สั้น และไม่สามารถนำมาสะพายบนไหล่ได้ ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่ากระเป๋าสะพายไหล่ แต่ใหญ่กว่ากระเป๋าทรงคลัทช์

Messenger bag (กระเป๋าสะพายข้าง)

กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าสะพายข้าง ที่เรียกแบบนี้เพราะลักษณะในการใช้งาน กระเป๋าทรงนี้มักจะติดตัวไว้ตลอดเวลาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเวลาใช้งาน เพราะมันจะไม่หายไปไหนแน่นอน กระเป๋าทรงนี้มีหลากหลายรูปแบบและขนาด เหมาะสำหรับนักเรียน และนักท่องเที่ยวที่จะต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลา

Backpack (กระเป๋าเป้)

กระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าที่มีสายสะพายสองสาย และออกแบบมาให้สะพายบนหลัง ชึ่งเหมาะมากสำหรับใส่ของหนักๆ เช่น หนังสือเรียน สมุดจดบันทึก เครื่องเขียนต่างๆ หรือของที่มีน้ำหนักอื่นๆ และยังเหมาะกับการท่องเที่ยว ปีนเขา เข้าค่าย หรือ กิจกรรมต่างๆ

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ

 

1.3 จำนวนผู้ผลิตกระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2558 พบว่า ผู้ผลิตกระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอจะอยู่ในหมวดรหัส 03200 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้า มีจำนวนผู้ผลิตรวมทั้งสิ้น 286 โรงงาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะตั้งโรงงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

 

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ

2.1 กระบวนการผลิตกระเป๋า

การผลิตกระเป๋าแต่ละประเภท มีขั้นตอนรายละเอียดในการผลิตที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมๆ แล้วมี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

 

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตกระเป๋า

 

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน

- เตรียมวัตถุดิบ ตรวจสอบและคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบให้เหมาะกับกระเป๋าที่จะทำการผลิต และตรงกับความต้องการ

- จากนั้นตัดผ้าและผ้าซับใน (ซึ่งในส่วนนี้จะเรียกว่า “แผนกหนังหน้า” คนงานในแผนกนี้เรียกว่า “ช่างหนังหน้า”) โดยจะทำการลอกแบบ ถ่ายแบบ เย็บ ให้เป็นไปตามแบบที่จะนำไปผลิตเป็นกระเป๋าประเภทต่างๆ

- หลังจากนั้นจะทำการเย็บผ้าและผ้าซับในให้เข้ากันและนำไปผลิตในขั้นตอนต่อไป

2. ขั้นตอนประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

- นำผ้าที่ผ่านการตัดเย็บเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนการเตรียมงาน มาประกอบเข้ากับอุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆ ให้เป็นรูปร่างหรือรูปแบบของกระเป๋าประเภทต่างๆ ที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

-  การเตรียมชิ้นส่วน ประกอบด้วยการทาสี การทากาว การพับริม ซึ่งเป็นงานทำด้วยมือเป็นหลัก

- การเย็บชิ้นส่วน เป็นการเย็บขั้นต้น เพื่อเตรียมการประกอบสำหรับขั้นตอนต่อไป

- การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจนสำเร็จรูป เป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันมีขั้นตอนการประกอบ และเย็บกลับไปกลับมาจนผลิตภัณฑ์สำเร็จ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบคุณภาพและตกแต่ง

- นำส่วนประกอบที่สำเร็จแล้วจากขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ มาตรวจสอบความเรียบร้อย

- ทำความสะอาด และตกแต่งให้สวยงาม

- หากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพไม่ดี ก็จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแก้ไข จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ

- นำไปบรรจุหีบห่อพร้อมออกสู่ตลาด

2.2 แหล่งที่มาของวัตถุดิบและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบที่นำมาผลิตกระเป๋าใช้แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน และมีการนำเข้าผ้าและอะไหล่บางชนิดจากประเทศจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น

วัสดุที่ใช้ในการผลิตกระเป๋ามีให้เลือกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าประเภทต่างๆ เช่น โพลีเอสเอตร์ ผ้า Cotton ผ้าแคนวาส ผ้าตาข่าย ผ้าฟองน้ำ ผ้าผสม และวัสดุสังเคราะห์จำพวกพลาสติก PVC เป็นต้น

 

Share this Post:
View article: 4821