สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  อาสาฬหบูชา  เข้าพรรษา 


15 ก.ค.59 นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมพนักงานสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2559 ในงานระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2559 โดยเข้าร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 เพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

Image Gallery

Share this Post:
View article: 866