กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอเผยสูตรลับผ้าผืนไทยสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน

Keyword:     asean  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ผ้าอาเซียน  สถาบันฯสิ่งทอ 


28 ก.ค.59 นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาสูตรลับผ้าผืนไทย..ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน (Function/Eco/Modern Silk) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน โดยมี นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องจูปีเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

สัมมนาจัดขึ้นภายในงาน Thailand Industry Expo 2016 ซึ่งได้บรรยาย "ผลสำเร็จ..การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Functional และ Eco Textile" โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี และเสวนา "เคล็ดลับความสำเร็จของการพัฒนาผ้าผืน" โดย นายพิบูลย์ มนัสพลกรรมการผู้จัดการ บริษัทกู๊ดสตาร์ท จำกัด ผู้พัฒนาผ้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นายปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) ธนไพศาล ผู้พัฒนาผ้าตอบโจทย์ตลาดมุสลิม และนางขนิษฐา นภาวรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โจเฮาส์ จำกัด ผู้พัฒนาผ้าใช้ในธุกิจเครื่องหนังและแฟชั่น ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ภูวนาท แก้วปลั่ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ็น พี ซิสเต็มส์ จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน

เพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรค ผลลัพธ์ความสำเร็จของการร่วมพัฒนาในโครงการแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
สอบถามข้อมูลต้นแบบการพัฒนาผ้าผืนไทยและ การพัฒนาผ้าไหมไทยสไตล์โมเดิรน์  ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 

Share this Post:
View article: 1039