สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกของปี 2559

Keyword:     git  นำเข้าส่งออกอัญมณี  ปี 2559  ไตรมาส 1 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกของปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90.07 (ร้อยละ 72.35 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ที่มีมูลค่า 88,974.88 ล้านบาท (2,739.82 ล้านเหรียญ-สหรัฐ) มาอยู่ที่ 169,116.88ล้านบาท (4,722.00 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยเป็นผลจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป เครื่องประดับแท้ และเพชร สินค้าหลักใน 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนรวมกันเกือบร้อยละ 90 ได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 70,877.20 ล้านบาท (1,981.77 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ13.69 (ร้อยละ 3.14ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในไตรมาสแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 58.09 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ด้วยมูลค่าเติบโตสูงกว่า 2.68 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยเป็นผลจากการส่งออกเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2559 มาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,246.34เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http://www.kitco.com)อันได้รับปัจจัยมาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม รวมถึงการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลงเหลือเพียง 2 ครั้ง จากก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 4 ครั้ง รวมถึงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเกินคาดจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ของตลาด โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกทองคำฯ ใน 3 อันดับแรกคือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดเกินกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ตามลำดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3 พฤษภาคม 2559

Share this Post:
View article: 1168