พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

Keyword:     smart fabric  smart fabric activity 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4
คุณทวีชัย สิริกุลธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม เอส การทอ จำกัด ผู้ผลิตผ้าผืน ขึ้นรับมอบใบรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ในผลิตภัณฑ์ ผ้าม่านลาย 3127 สีกากีและสีแดง
คุณชัยสกุล อุลุชาฎะ  ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตผ้าผืน ขึ้นรับมอบใบรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ในผลิตภัณฑ์ผ้าม่านลาย Seek UV สีส้มและสีเทา


ผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง ถ่ายภาพร่วมกับนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประธานในพิธีมอบรางวัล Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ

Image Gallery

Share this Post:
View article: 986