Timberland ตั้งมาตรฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Keyword:     earthkeepers  timberland  กฎระเบียบเครื่องหนัง  รองเท้า  เครื่องหนัง 

ภายในปี 2020 Timberland ต้องการให้แจ๊กแกตหนังทั้งหมดมาจากโรงฟอกหนัง
ที่ได้รับการจัดอันดับเหรีญทองหรือเหรีญเงินจากกลุ่ม Leather Working Group

หลังจากที่ได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท Timberland แบรนด์ที่เน้นเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต้องการเพิ่มการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ผลิต ตั้งแต่รองเท้า เสื้อผ้า ไปจนถึงเครื่องประดับ

เป้าหมายของบริษัทที่จะใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตซึ่งระบุไว้ในมาตราฐานสินค้าที่เป็นมิตรของ Timberland (TETS) นี้ เป็นนโยบายที่ต่อยอดจากเป้าหมายการผลิตโรงเท้าบูท Earthkeepers ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ซึ่งจัดขึ้นในปี 2009

นาย Stewart Whitney ประธานของ Timberland กล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่จะผลิตสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบที่ก้าวไปอีกขั้น ด้วยมาตราฐาน TEPS เราวางเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับสินค้าทุกประเภทไม่ใช่เพียงแค่คอลเลคชันเดียว ด้วยเป้าหมายที่มุ่งมั่นมากขึ้นนี้ เราตั้งเป้าหมายที่จะลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสินค้าทุกชิ้นที่เราผลิต ยิ่งเวลาผ่านไป ยิ่งธุรกิจเราขยายตัวมากขึ้น นโยบายนี้ก็ยิ่งสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น

บริษัท Timberland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ VF Corp (VF Corporation) ยังได้เปิดเผยเป้าหมายประสิทธิภาพใหม่ในอีก 5 ปี ซึ่งยึดหลักการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในสามหลักด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์ กิจกกรมกลางแจ้ง และชุมชน

เป้าหมายผลิตภัณฑ์ในปี 2020 มีดังต่อไปนี้ สำหรับรองเท้าจะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย 1 อย่างที่เป็นการใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุจากออแกนิก หรือวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งรองเท้าและแจ๊กแก็ตหนังต้องใช้วัสดุจากโรงฟอกหนังที่ได้รับเหรีญทองทองหรือเหรียญเงินจากกลุ่ม Leather Working Group ซึ่งให้กับโรงงานที่มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ฝ้ายที่นำมาผลิตเสื้อจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้การรับรองจาก Better Cotton Initative หรือมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้วิธีการปลูกแบบออแกนิก และผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดจะต้องปราศจากส่วนผสมของ PVC

นอกจากส่วนของผลิตภัณฑ์แล้ว Timberland ยังมีเป้าหมายด้านกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงโครงการปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2001 การสร้างและฟื้นฟูพื้นที่กลางแจ้งในตัวเมือง และการนำพลังงานทดแทนมาใช้ 50% จากพลังงานที่โรงงานของ Timberland

สำหรับเป้าหมายด้านชุมชน Timberland ต้องการให้พนักงานร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนเป็นเวลาโดยรวม 1.5 ล้านชั่วโมง โดย 80% ของพนักงงานต้องมีส่วนร่วมบริการชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Path of Service ของบริษัท

Colleen Vien ผู้อำนวนการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ  Timberland กล่าวว่าที่บริษัท Timberland เราขอแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและกระบวนการผลิตสินค้า และเราได้แสวงหานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง แต่มาตราการดังกล่าวไม่ได้จบอยู่แค่ที่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เรายินดีที่จะเริ่มต้นและผลักดันบริษัทให้ปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง เรามีหน้าที่นี้ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า และต่อโลกใบนี้

นอกจากจะเปิดเผยเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า Timberland ยังเผยอีกว่าปีที่แล้วบริษัทได้เผชิญกับอุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของบริษัท หนึ่งในอุปสรรคนี้คือการใช้ฝ้ายออกานิกในเสื้อผ้าน้อยลงจาก 19% ในปี 2014 เป็น 18% ในปี 2015 เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต้นทุน

บริษัทยังกล่าวอีกว่า ได้มีการวางกลยุทธ์ใหม่แล้วโดยจะให้ความสำคัญกับการใช้ฝ้ายที่ปลูกโดยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการผลิตเสื้อผ้า และเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของปี 2020 ได้

ส่วนความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่จะไม่ใช้ PVC ในรองเท้าและเสื้อผ้าทุกชิ้นยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ 98%  ในขณะนี้ บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาวัตถุดิบที่สามารถแทนที่ PVC ได้ในการผลิตสินค้า  Timberland PRO รวมทั้งมีการตรวจสอบ ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถยกเลิกการใช้ PVC ได้ 100% ภายในปี 2020

 

โดยผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของบริษัทในปี 2015 นั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นในหลายด้าน ดังนี้

- 84% ของรองเท้า Timberland มีวัสดุรีไซเคิล ออแกนิก หรือวัสดุทดแทนอย่างน้อยหนึ่งอย่างในการผลิต โดยเพิ่มจาก 72% ในปี 2014

- มีการใช้พลาสติก PET รีไซเคิลถึง 1 ล้านปอนด์เฉพาะในการผลิตรองเท้าของ Timberland อย่างเดียวในปี 2015 ซึ่งเทียบเท่ากับขวดพลาสติกกว่า 47 ล้านขวด  ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา Timberland ได้ใช้วัสดุรีไซเคิลในอุตสาหกรรมรองเท้าเทียบกับขวดน้ำพลาสติก 233 ล้านขวด

- ในปี 2015 มีการใช้ยางรีไซเคิลกว่า 834,000 ปอนด์ในอุตสาหกรรมรองเท้าเทียบเท่ากับน้ำหนักรถบรรทุกถึง 10 คัน ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา บริษัทได้ผลิตรองเท้ากว่า 25.2 ล้านคู่ ซึ่งมีการใช้ยางรีไซเคิลอย่างน้อย 34% ในการผลิตส่วนพื้นรองเท้า

- 73,000 ชั่วโมงได้ใช้ไปในการทำงานอาสาสมัครกับโครงการเกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ซึ่งเทียบเท่ากับเวลาที่ใช้เดินรอบโลกได้ถึง 8.7 รอบ

- มีการปลูกต้นไม้กว่า 1.4 ล้านต้นในปี 2015 ที่โดมินิกัน จีน และเฮติ โดยตั้งแต่ปี 2001 Timberland มีส่วนในการสนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 8.7 ล้านต้นรอบโลก

ที่มา https://www.just-style.com/news/timberland-sets-out-new-eco-preferred-standards_id127765.aspx

 

Share this Post:
View article: 1832