อยู่หรือดับ? อุตสาหกรรมสิ่งทอในนอร์ทแคโรไลนา

Keyword:     fashion vdo  usa  สิ่งทอ 

 

Still Standing - The Real Story of the NC Textile Industry - https://youtu.be/6e9ZuuTYrKI

Published on Mar 29, 2013 โดย Robert Newton, documentary filmmaker https://www.youtube.com/channel/UCR7JcQGLGjgqXiEjwqSIdEg

ความยาว 33.35 นาที

โรเบิร์ต นิวตัน ใช้เวลา 6 ปีในการผลิตสารคดี Still Standing เพื่อค้นหาจิตวิญญาณของเมืองนอร์ทแคโรไลนาที่ก่อร่างสร้างเมืองมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมที่เป็นต้นกำเนิดของงานและเงินทุนให้แก่เมืองมาตั้งแต่อดีตยุคขุดทองของอเมริกา แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้เหมือนค่อยๆเลือนหายไปจากผู้คนและหลายๆที่ได้ถูกทิ้งร้างเหลือแต่ซากปรักหักพัง อุตสาหกรรมนี้ยังมีอยู่หรือหายไป นิวตันใช้เวลาพูดคุยกับผู้คนในหลายๆเมืองของนอร์ทแคโรไลนา จากวีฟเวอร์วิลล์ (Weaverville) จนถึงลัมเบอร์ตัน (Lumberton)

ตั้งแต่ปี 1997 มาอุตสาหกรรมนี้ค่อยๆหดตัว ลดกำลังผลิตหรือเริ่มย้ายออกจากเมืองนอร์ทแคโรไลนา อุตสาหกรรมสิ่งทอกำเนิดที่นี่มากว่า 100 ปี มีแรงงานกว่า 160,000 คนอยู่ในอุตสหากรรมนี้และถูกเลิกจ้างไประหว่างปี 1992-2005 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่ปี 1999 ในงานแฟร์เมจิก (magic show) ในลาสเวกัสแฟร์ที่ใหญ๋ที่สุดของอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอ เริ่มเปลี่ยนไปด้วยความเงียบเหงาของผู้ประกอบการสิ่งทอจากอเมริกา หลายๆบริษัทเลิกที่จะไปออกงาน ปัจจจุบันเมจิกกลับกลายเป็นงานที่ครึกครื้นไปด้วยบูธบริษัทต่างๆจากนานาชาติจากจีนและเอเซียที่รุกเข้ามาให้ธูรกิจแฟชั่นได้ sourcing ทั้งกำลังผลิตและสินค้า จากปี 2005 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมสิ่งทอของอเมริกาประสบปัญหาอย่างมาก อาทิ ยักษ์ใหญ่อย่าง Burlington ล้มละลายและถูกซื้อไปโดย ROSS ซึ่งเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีอนาคตแต่ต้องปรับตัวไปสู่แนวทางที่เป็นโกลบอลมากขึ้น

ถึงปัจจุบันยังคงมีบริษัทสิ่งทออยู่รอดมากว่า 1,400 บริษัทในนอร์ทแคโรไลนา โดยบริษัทเหล่านี้ต้องผ่านการปรับตัวปรับแนวคิดพนักงาน ปรับวิธีการและกระบวนการทำงาน สินค้าต้องพร้อม 24/7 ปรับตัวเองให้สินค้ามีความเฉพาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น มีฟังก์ชั่นมากขึ้น เน้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น แม้แต่ภาคการศึกษาเองอย่าง NCU ก็ต้องปรับหลักสูตรและแนวทางการสอนเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันสาขาสิ่งทอกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ผลิตคนเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมนี้ผ่านการปรับตัวเองอย่างมาก มีธุรกิจที่คงอยู่และเกิดขึ้นใหม่จากการรวมตัว/เปลี่ยนเจ้าของ มีธุรกิจตั้งแต่ขนาดร้อยคนจนไปถึงพนักงาน 2 คน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย อุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงอยู๋และไม่ตายไปจากนอร์ทแคโรไลนา

Tag #Textile , #Business , #Technology

Screen Shot 2558-12-29 at 9.14.09 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.28.59 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.29.35 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.14.39 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.15.18 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.36.16 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.42.09 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.42.42 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.46.50 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.49.07 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 9.54.34 AM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 1.42.04 PM.png

Screen Shot 2558-12-29 at 1.44.05 PM.png

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1283