Clip Video : ศิลปะบนผืนผ้า - The Art of Making a Tapestry

Keyword:     fashionvdo  textile  weave  แฟชั่น 

 

https://youtu.be/KQLCjTeEdDY

Published on Jan 10, 2016 โดย The J.Paul Getty Museum ความยาว 9.04 นาที

http://www.getty.edu/art/exhibitions/...

ศิลปะการถักทอพรมผ้าทาพิสทรี Tapestry วิดีทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ Woven Gold: Tapestries of Louis XIV ที่จัดแสดง ณ Getty Center ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2015 ถึง 1 พฤษภาคม 2016

Tapestry เป็นผ้าทอแบบงานมือขนาดใหญ่ เป็นพรมหรือสิ่งทอที่ใช้ตกแต่งผนัง มีลวดลายสวยงามแบบงานศิลปะใช้กำลังและฝีมือในการสร้างสรรค์ ผ้า Tapastry เป็นศิลปะที่มีมาแต่โบราณเป็นงานศิลปะที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ศิลปะการทอพรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ตั้งบริษัท Gobelins Manufactury ในปารีส ซึ่งปัจจุบันยังคงเทคนิคต้นตำรับการทอแบบสมัย Louis XIV มาจนถึงปัจจุบันและทำออกมาในลักษณะของงานศิลปะร่วมสมัย contemporary art

Screen Shot 2559-02-15 at 2.47.08 PM.png

 

 

 

 

Screen Shot 2559-02-15 at 2.50.16 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.48.04 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.49.11 PM.png

 

Designing The art  - แต่เดิมศิลปินจะเป็นผู้ร่างและกำหนดรูปแบบงานในลักษณะของภาพร่างแล้วผู้ทอใช้จินตนาการเติมต่อ ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่แตกต่างกันนักแต่ศิลปินเป็นผู้วาดภาพเขียนแล้วถ่ายทอดให้คนทอผ้าดำเนินการต่อโดยมีเทคนิคการพิมพ์ภาพร่างเข้ามาช่วยถ่ายทอด โดยช่างทอจะทำการลอกลายลงบนแผ่นพลาสติกขนาดใหญ๋เท่าผืนผ้าจริงและทำการกำหนดตำแหน่งการต่อต่างๆลงบนเส้นด้ายยืน ขั้นตอนถัดมาคือการเลือกสีเส้นด้ายให้ตรงตามภาพต้นแบบของศิลปิน

 

 

 

 

Screen Shot 2559-02-15 at 2.51.04 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.51.31 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.49.11 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.51.46 PM.png

Screen Shot 2559-02-15 at 2.52.02 PM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.17.19 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.18.23 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.18.45 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.17.59 AM.png

 

Coloring the Thread - การย้อมสีเส้นด้ายเป็นหัวใจของการทอ เส้นด้ายจะต้องย้อมให้ตรงตามภาพต้นแบบของศิลปิน แต่เดิมมีการใช้เส้นด้ายไหม ขนสัตว์และดิ้นเงิน/ทองเพื่อแสดงฐานะและความหรูหรา การย้อมสีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี เดิมการย้อมสีใช้สีจากธรรมชาติจากพืชและสัตว์แล้วนำมาป่นเป็นผงสี แต่ปัจจุบันมีการใช้สีเคมีแต่ยังคงใช้แค่ 3 สีแดง เหลือง น้ำเงิน แล้วผู้เชี่ยวชาญผสมเพื่อให้เกิดสีต่างๆเอง ขั้นตอนการย้อมต้องพิถีพิถันขึ้นอยู่กับน้ำ อุณหภูมิและความเป็นกรดด่างด้วย เส้นด้ายที่ย้อมและตากแห้งแล้วจะถูกกรอลงหลอดด้าย และแยกลงกระสวยตามสีต่างๆที่จะใช้ทอบนผืนผ้า แต่ละกระสวยอาจจะเป็นสีเดียวหรือตีเกลียวผสมหลายสีก็ได้ตามภาพร่างต้นแบบของศิลปิน

 

 

 

 

Screen Shot 2559-02-16 at 10.29.56 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.29.35 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.12 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.28 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.35 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.41 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.50 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.55 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.31.01 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.31.09 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.31.25 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.30.19 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.41.58 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.42.08 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.42.13 AM.png

 

Preparing the Loom - การเตรียมกี่ทอผ้า วิธีการดั้งเดิมมีเครื่องทอแบบแนวตั้งและเครื่องแนวนอน แต่ปัจจุบันคงเหลือแค่กี่ทอแบบแนวตั้ง vertical loom ช่างจะเตรียมเส้นด้ายยืนและนำไปร้อยลงฟันหวีตลอดจนการติดตั้งบีม

 

 

 

 

Screen Shot 2559-02-16 at 10.43.15 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.43.06 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.49.23 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.49.48 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.49.36 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.52.37 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.53.15 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.53.25 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.53.39 AM.png

 

Weaving - การทอจะใช้ช่างทอ 1-2 คนทำงานพร้อมกันตาม 1 หน้ากว้างของผ้า โดยช่างทอจะนั่งอยู่ด้านหลังผ้าทอผ้าโดยใช้กระสวยสานขัดเส้นด้ายกับด้ายยืนเคลื่ือนไปตามขวางซ้ายหรือขวาโดยใช้ปลายของกระสวยช่วยในการกดตีให้เส้นด้านที่สานขัดเแน่น ช่างทอจะดูภาพจริงจากกระจกที่อยู่ตรงหน้าสะท้อนภาพที่เกิดจากการทอให้เห็นผลงานและเปรียบเทียบกับภาพพิมพ์ขนาดจริงที่อยู่ด้านหลังคอยดูให้เงาร่างซ้อนทับกันลงตัวอย่างสมบูรณ์

การทอพรมทาพิสทรีเป็นเหมือนงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังคงคุณค่าและสุนทรีย์ตลอดไป

 

 

 

 

Screen Shot 2559-02-16 at 10.53.54 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.21 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.34 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.40 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.27 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.58.30 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.56 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.58.21 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.58.36 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.58.51 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.57.46 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.59.22 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.59.28 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.59.34 AM.png

Screen Shot 2559-02-16 at 10.59.55 AM.png

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1328