สหภาพยุโรป อนุมัติกฎระเบียบสินค้าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)

Keyword:     eec  eu legislation  personal protective equipment (ppe)  กฎระเบียบสิ่งทอ  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

สหภาพยุโรป อนุมัติกฎระเบียบสินค้าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)

 

รัฐสภายุโรปได้มีมติอนุมัติกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 20 วันหลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งจะบังคับกับทุกประเทศสมาชิกใน 24 เดือนหลังจากมีผลบังคับใช้

Personal protective equipment (PPE) คือสินค้าที่ผู้ใช้สวมใส่หรือถือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยหรืออันตราย ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างกิจกรรมสันทนาการ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุรายร้ายและสำคัญในระหว่างการทำงาน เน้นย้ำว่าการปกป้องและมาตรการเชิงป้องกันมีความสำคัญ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนี้มีบทบาทสำคัญ

กฎระเบียบใหม่แตกต่างจาก PPE Directive 89/686/EEC ที่ไม่ต้องดำเนินการในะระดับประเทศ เมื่อสินค้าได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปแล้วจะสามารถใช้กับทุกประเทศสมาชิกได้

สถาบัน the Hohenstein Institute ซึ่งเป็นสถาบันตรวจรับรองที่ได้รับการประกาศจากสหภาพยุโรป ได้จัดทำตารางเวลาในการบังคับใช้เพื่อความเข้าใจตามภาพต่อไปนี้

 

สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหภาพยุโรปแล้วในขณะนี้ จะไม่ได้รับการรับรองหลังจากที่กฎระเบียบ PPE ใหม่มีผลบังคับใช้ 36 เดือน ใบรับรองที่ออกตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปไปแล้ว จะยังคงใช้ได้อีกเป็นเวลา 7 ปี

 

เรียบเรียงโดย ประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์

 


อ้างอิง

Share this Post:
View article: 1367