พร้อมหรือยังสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบใหม่ (Garment Industry 2.0)

Keyword:     industry 2.0  ภาวะเศรษฐกิจ  เครื่องนุ่งห่ม  เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ  เสื้อผ้า 

Gustinจะไม่ผลิตเสื้อผ้าสักชิ้นถ้าลูกค้ายังไม่ซื้อในปริมาณที่ Gustinวางไว้

Emma Birnbaum กล่าวว่า อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตทำให้มีการให้ความสำคัญแก่ตัวบุคคลจากเดิมที่เน้นเป็นตลาดผู้บริโภคโดยรวมนี้จึงทำให้เกิดความต้องการ ความคาดหวัง และจริยธรรมแบบใหม่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบใหม่นี้จะถูกสร้างขึ้นโดย, จ้างและขายให้แก่ตัวบุคคลนี้ เธอยังกล่าวอีกว่า นวัตกรรมที่บริษัทใดๆมีจะมีบทบาทเปลี่ยนโฉมบริษัทนั้นๆ 

            - การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าในปัจจุบันนี้เกิดจากอินเตอร์เน็ต

การที่เราเกิดมาในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตนั้นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่โลกเชื่อมต่อและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทั่วโลก แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารก็ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดเพราะในยุคนี้ใครจะแพร่ข่าวสารก็ได้  ศาสตร์ ความชำนาญและอุตสาหกรรมแต่ละแขนงก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ทุกอย่างต่างผสมผสานกันหมด บทบาทหน้าที่แต่ละอย่างก็แยกขาดออกจากกันได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ใครก็ตามที่มีมุมมองที่แตกต่างและมีทักษะที่พิเศษก็สามารถทำหน้าที่ต่างๆได้ อินเตอร์เน็ตส่งเสริมให้เกิดตัวบุคคล ตัวบุคคลที่มีสิ่งที่จะพูดและสร้าง ผู้ซึ่งเข้าใจการผสมผสานกันระหว่างโลกของมืออาชีพและโลกของคนทั่วไปซึ่งมีหลายมิติ และผู้ซึ่งมีศักยภาพที่จะเข้าใจอุตสาหกรรมที่ยังไม่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาอยู่

 

           -  อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแนวใหม่สร้างขึ้นโดยบุคคล จ้างบุคคลและขายแก่บุคคล

วัฒนธรรมของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแนวใหม่ได้ทำให้เกิดคำศัพท์ทางสังคมศาสตร์มากมายซึ่งคำเหล่านี้เริ่มมีบทบาทต่อความเข้าใจวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น คำศัพท์เหล่านี้ได้แก่ การมุ่งเน้นประสบการณ์ตรง(experience centric), การมุ่งเน้นปัจเจกบุคคล(individual centric), การมุ่งเน้นผลลัพธ์(result-oriented), การซื้อขายโดยไม่มีสินทรัพย์รองรับ(asset-light), การมุ่งเน้นการเช่ามากว่าที่จะซื้อเป็นของตนเอง(pay-as-you-live), การใช้เทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตในการหาเงิน(digital nomadism), การเรียนรู้ด้วยตัวเอง(self-learning), การข้ามข้อจำกัดของที่อยู่เพราะสามารถเข้าถึงที่อื่นได้ผ่านเทคโนโลยี(location independence), อาชีพอิสระ(freelance), บริษัททางเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติบโตสูง(startup) และ การเข้าถึง VS การเป็นเจ้าของ(access VS ownership) ทั้งหมดนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การกระจายการผลิตสินค้า และการบริโภคสินค้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง Etsy Ebay Craigslist Amazon Gustin Denim Wool and the Gang Lanieri Girl Meets Dress Vestiaire Collective และ Everlaneเป็นตัวอย่างองค์กรแค่ส่วนหนึ่งที่ผสมผสานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเข้ากับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการแฟชั่นไปตลอดกาล บริษัท Alive Shoes ซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นตัวอย่างของห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของลูกค้าปัจเจกบุคคลที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการช้อปปิ้ง

Alive Shoes

Luca Botticelli Marco Ferroniและ Michele Torresiได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พวกเขามีในอุตสาหกรรมรองเท้าอิตาลีมาใช้ในการสร้างบริษัท Alive shoes ซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศระหว่างดีไซเนอร์ ผู้ผลิต และผู้อำนวยความสะดวก ทุกคนสามารถเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพผ่านช่องทางของ Alive Shoesได้ เพียงแค่กล้าลงมือทำ มีพรสวรรค์ และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้  โดยคุณสามารถดีไซด์รองเท้า สร้างร้านขายสินค้าออนไลน์ และออกแบบฉลากสินค้าของตัวเอง เมื่อมียอดขายถึงเจ็ดคู่ การออกแบบนั้นจะได้รับการผลิตและจัดจำหน่าย และสำหรับทุกคู่ที่ขายไปนั้น ผู้ออกแบบจะได้รับเงินขั้นต่ำที่ 20 ยูโร (21.62 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)ต่อคู่  เนื่องจากรองเท้าโดยส่วนใหญ่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 100 ยูโร ดีไซเนอร์จะได้รับประมาณ 15-20% อย่างต่ำซึ่งเท่ากับอัตราที่ Ralph Lauren ให้แก่ดีไซเนอร์

Alive Shoes มีหลากหลายแง่มุมมากกว่าการเป็นแค่ประตูให้ดีไซเนอร์ได้มาออกแบบ แม้ว่า Alive Shoes จะไม่ได้ออกแบบ พัฒนา หรือคิดผลิตภัณฑ์เองแต่ Alive Shoes มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทั้งห่วงโซ่อุปทาน และเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภค ดีไซเนอร์ที่เข้ามาขายสินค้า และโรงงานผลิต

- สำหรับผู้บริโภคแล้ว เวปไซด์ของ Alive shoes เปรียญเสมือนร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต ที่มีสินค้าคือรองเท้าผลิตในอิตาลี สั่งทำตามจำนวนสั่งและมีจำนวนจำกัดมากกว่า 100 แบบ

- สำหรับดีไซด์เนอร์ที่เข้ามาขาย Alive Shoes ได้พัฒนาและจัดหาซอฟแวร์ในการออกแบบ สื่อการสอนการออกแบบ พื้นที่การขายปลีกออนไลน์ และโอกาสในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสินค้าของตนเองได้อย่างอิสระ

- สำหรับโรงงานแล้ว Alive Shoes รับประกันว่าจะมีดีไซเนอร์รุ่นใหม่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายและจะมีตลาดแนวใหม่ที่จะขยายตัวไปทั่วโลก

             - นี่เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวมาก

หัวใจหลักของ Alive Shoes คือบทบาทของปัจเจกบุคคลแต่ละคนนั้นเอง ได้แก่ ดีไซเนอร์รายบุคคลและผู้บริโภครายบุคคล ซึ่งแนวคิดที่เป็นตัวสนับสนุนคือความต้องการสินค้าคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัวบริษัทมีความเข้าใจว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ และต้องการเข้าถึงสไตล์ที่ตอบสนองความเป็นตัวของตัวเอง รสนิยม และความต้องการเฉพาะของตนได้ และบริษัทยังเข้าใจอีกว่ามีความสามารถอีกมากมายในโลกที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ ซึ่งความสามารถดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการในตลาดใหม่นี้ได้อย่างแน่นอน Alive Shoes จึงทำให้ผู้บริโภครายได้ปานกลางสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของดีไซเนอร์ได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง นี้จึงเป็นการเปลี่ยนโฉมโรงงานอิตาลี โดยการรวบรวม วีดีโอ บทความ และให้แรงบันดาลใจแขวนไว้บนเว็ปไซต์ Alive shoes ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา ผู้ที่อยากเป็นดีไซเนอร์และต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ จะมีโอกาสในการเรียนรู้ พยายาม และล้มเหลว ซึ่งความล้มเหลวจะไม่ถูกมองว่าแย่แต่เป็นโอกาสให้พวกเขาได้มีโอกาสในการลองพยายามใหม่ และเมื่อประสบความสำเร็จก็จะได้รับการรางวัล

Experiential Learning (การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์)

Experiential learning คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การคิดไตร่ตรอง การลงมือทำและการหาทางแก้ไขปัญหา เราจะเรียนรู้แบบนี้ทุกๆครั้งที่เราเรียนสิ่งใหม่ เช่น ตอนที่เราไปเที่ยวและเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ การที่ได้อธิบายการขนสาธารณให้กับนักท่องเที่ยว หรือเมื่อคุณสอนพ่อแม่ในการใช้เฟสบุค ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับมาจะถูกถ่ายทอดไปเป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง กลายเป็นทักษะและความสามารถ อินเตอร์เน็ตทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้มากขึ้น ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  เช่น ฟอรัม Reddit ซึ่งได้เป็นสื่อกลางให้คนทั่วโลกที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกัน ที่มีคำจำนวนมากแบ่งปันความสนใจกันในระดับโลก เวปไซด์ CIA.gov ได้แบ่งปันข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจำนวนมาก วีดีโอสาทิตต่างๆที่เผยแพร่ใน YouTube ก็เผยแพร่วิธีการเฉพาะตนที่แต่ละคนสร้างขึ้นมา  บล็อกต่างๆก็มีข้อมูลมากมายตั้งแต่กินอย่างไรให้สุขภาพดีไปจนถึงการสร้างโมเดลรถ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านโลกออนไลน์นี้ได้กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยทั่วโลกในเรื่องค่านิยมทางจริยธรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามักจะถูกนำมาถกเถียงในประเด็นทางจริยธรรมเสมอๆ ผู้บริโภคใหม่จะไม่เชื่อสิ่งที่อุตสาหกรรมเก่าเคยมีมาเคยบอกอีกแล้ว  ผู้บริโภคใหม่จะมองตราสินค้า ฉลาก การโฆษณา สื่อ นักพูด และสิ่งต่างๆที่เห็นอย่างมีข้อสงสัยและด้วยความกังวล ผู้เชี่ยวชาญแบบเดิมๆจะถูกมองว่าเป็นผู้เสนอสิ่งที่เป็นอุดมคติที่ไม่มีใครสามารถเอื้อมถึงได้และเป็นผู้มีความชอบความสมบูรณ์แบบ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะคอยบอกสิ่งที่คุณต้องพัฒนาเพราะคุณยังขาดอยู่

            - สังคมออนไลน์สร้างนิยามใหม่ของ “ผู้เชี่ยวชาญ”

ผู้เชี่ยวชาญแบบใหม่นี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทขายผลิตภัณฑ์นั้นๆจ้างมา แต่คือผู้บริโภคที่ต้องการที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์เดียวกันและต่างเผชิญอุปสรรคและการเลือกซื้อเหมือนกับผู้บริโภคอื่น ผู้บริโภคซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญใหม่นี้คือผู้บริโภคที่ได้ศึกษา ทดสอบ และค้นพบวิธีการแก้ปัญหา ที่สำคัญเลยคือพวกเขาจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่พบอย่างไม่มีอคติ ความโปร่งใสและความถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุด พวกเขามักจะเป็นคนหนุ่มสาว มีสไตล์ มีการศึกษา สวย ผอม แต่ที่กล่าวมาก็อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนัก เช่น  Ella Woodward จาก เวปไซด์ deliciouslyella.com Caroline Rector จากเวปไซด์ un-fancy.com และ Anuschka Rees จากเวปไซด์ into-mind.com ซึ่งคนเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอุบายทางการตลาดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นว่าใครๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในสมัยนี้

           - ผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆพวกนี้จะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจว่าจะซื้ออะไร อย่างไร และจะหาซื้อได้ที่ไหน

สื่อที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ใช้ไม่ใช่แค่การเขียนบล็อกเท่านั้น แต่พวกเขายังใช้วิธีการอัดเป็นวิดีโอ บ้างก็แค่เขียนคอมเม้นและเขียนรีวิวสินค้า  สื่อพวกบล็อก วิดีโอ ฟอรัม คอมเม้นและรีวิวเหล่านี้คือการสื่อสารกันทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคจะเปิดเผยข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบคำถาม ซึ่งบทสนทนานั้นมักจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่ถามข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมา เช่น ไซส์ไหนดี หรือ สีไหนดี แต่มักจะออกมาในรูปแบบคำถามที่ออกจะเป็นส่วนตัว ปลายเปิด และเน้นประสบการณ์และความคิดเห็น เช่น

- คุณคิดว่าแฟนฉันจะคิดว่านี้เซ็กซี่ไหม

- กางเกงยีนส์เอวต่ำนี้เชยไปแล้วยังกับกางเกงยีนส์ของแม่ ขอร้องหละ ช่วยทำให้ฉันรักกางเกงยีนส์เอวสูงที

- ผมอายุ 24 สูงสี่ฟุตสิบ หนัก 115 ปอนด์ จึงต้องไปใช้เสื้อผ้าเด็กมากกว่าที่จะใช้เสื้อผ้าผู้ใหญ่ ผมต้องการคำแนะนำว่าควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดี

คำถาม “ฉันน่าจะซื้อกางเกงยีนส์จาก Gap หรือ Levi's หรือ Miss Sixty หรือReplay หรือ Nudie Denim ดี” เป็นคำถามที่ไม่ค่อยมีใครถามแล้ว ตอนนี้คำถามที่คนจะถามคือ “ฉันต้องการกางเกงยีนส์หรือต้องการอย่างอื่น แล้วถ้าต้องการกางเกงยีนส์ควรจะใส่เอวต่ำหรือเอวสูงดี สีดำหรือสีอื่นๆดี เป็นสไตร์แบบไหนดี วินเทจหรือแบบใหม่ อิตาลีหรือญี่ปุ่นดี”

          -  ตอนนี้ตัวเลือกมีอยู่อย่างไม่จำกัดและไม่ใช่เฉพาะคนรวยเท่านะนั้นที่มีสิทธิเลือกแล้ว ตัวอย่างเช่น

หากอยากได้แฟชั่นจากดีไซเนอร์แต่ราคาไม่แพง ก็ลองดูสินค้าจาก Vestiaire Collective หรือ Buy My Wardrobe หากต้องการเช่าชุดหรูหราใส่ออกงานแค่คืนเดียว ก็ลองเช่าเช่าชุดจาก Girl Meets Dress หรือจาก Rent the Runway หรืออยากจะไปซื้อที่ร้านห้องเสื้อของดาราที่ Goop หรือ Rebelle หรือหากต้องการชุดที่เฉพาะ โค้ช หรือเดรส Lanieri และ Etsy ก็สามารถปรับแต่งและออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือแบรนด์สินค้าอีกต่อไป เมื่อตลาดกลายเป็นตลาดทั่วโลกซึ่งมีตัวเลือกให้มากมาย สามารถตอบสนองความต้องการได้ในพริบตา คำถามที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ถามตัวเองก่อนซื้อคือ “ฉันต้องการอะไรกันแน่?”, “ฉันจำเป็นต้องใช้อะไร”, และ “อะไรที่แสดงความเป็นฉัน” จึงไม่น่าแปลกเลยที่กระแสการใช้เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยตกยุค, การแต่งกายโดยใช้แค่ห้าชิ้น, การมีเสื้อผ้าไม่เยอะ และการใช้และขายเสื้อผ้ามือสองเป็นกระแสที่ได้รับความนิยม  การที่มีของเยอะเต็มห้องกลายเป็นสิ่งที่ไม่เท่ห์อีกต่อไปแล้ว สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมหรือกระแสรักโลกอะไร แต่เป็นเพราะว่ามันมีขายเกลื่อนเกินไปและมีราคาถูก  ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือตู้เสื้อผ้าที่มีการเลือกเสื้อผ้าที่ตอบสนองรสนิยมส่วนตัวของตนนั้นเอง ผู้บริโภคสมัยใหม่มองการช้อปปิ้งเหมือนการค้นคว้าวิจัย พวกเขาไม่ได้คิดแค่เพียงว่าจะแต่งตัวอย่างไรและจะซื้ออะไร แต่พวกเขายังตัดตัวเลือกและมองหาแนวทางใหม่ๆ

         -  เวปช้อปปิ้งออนไลน์ Buy My Wardrobeเป็นเว็บที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายสินค้าไปพร้อมๆ กัน

BuyMyWardrobe

ในปี 2008  Kal Di Paola ได้ก่อตั้ง BuyMyWardrobe เพื่อตอบสนองกระแสแฟชั่นที่มีอายุสั้นและบริโภคนิยมอย่างมาก BuyMyWardobe คือตลาดบนอินเตอร์เน็ตสำหรับแฟชั่นเสื้อผ้าดีไซเนอร์มือสอง โดยผู้ขายทุกคนจะถูกตรวจสอบประวัติ ได้รับการตอบรับเข้าให้เป็นผู้ขายและจะได้ร้านค้าของตนเองบนอินเตอร์เน็ต ห้องเสื้อของผู้ขายที่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็นร้านค้าบูธขนาดย่อมที่เลือกสรรสินค้ามาขาย ลูกค้าประจำมักจะแวะเวียนมาซื้อสินค้าสม่ำเสมอที่ร้านประจำที่ตอบสนองสไตล์และไซด์ของแต่ละคนได้

Buy My Wardrobeไม่ได้เป็นเพียงแค่ธุรกิจแฟชั่นมือสองทางอินเตอร์เน็ตธรรมดาๆเท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่มีระบบจริยธรรมร่วมกันซึ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Buy My Wardrobe การที่เว็บไซต์นี้มีสมาชิกที่มีประวัติที่เชื่อถือได้, ฟอรัม และชุมชน ทำให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจ ความโปร่งใส และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Styl.sh เป็นอีกบล็อคหนึ่งที่เขียนโดยผู้ซื้อ ผู้ขาย และเจ้าของใน Buy My Wardrobe ซึ่งบล็อคนี้เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การโฆษณา และการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของผู้บริโภคในด้านแฟชั่น อัตลักษณ์และวิถีชีวิต

ทั้ง Buy My Wardrobeและ Styl.sh เป็นเสมือนศูนย์แหล่งการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการจะเลือกใส่อะไร หรือจะใส่อย่างไร แต่ยังรวมถึงค่านิยมในการใฝ่หาความรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการออกแบบตกแต่งภายในและกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆอีกด้วย

เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆโดยทั่วไป ผู้คนจะกลับมาและมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป้าหมายร่วมกันผลักดันให้เกิดผลกำไรและความสำเร็จทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ซึ่งก่อตั้งและขับเคลื่อนโดยค่านิยมทางจริยธรรม

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่ (Garment Industry 2.0)

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่นี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกำไรสูง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยหรือไม่มีเลย การคิดบวกต้นทุนการดำเนินการเข้าไปในราคาสินค้ามากเกินไปก็ไม่จำเป็นเพราะไม่จำเป็นต้องลดราคาสินค้าลง พ่อค้าคนกลางก็ไม่มี สินค้าก็ไม่ต้องแทบจะสต็อกไว้  สินค้าที่นำมาขายในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นี้ก็เป็นสินค้าที่ค้างสต็อก ใช้แล้วหรือสินค้าที่นำมาขายใหม่ซึ่งผลิตจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบเก่า หรือไม่ก็เป็นสินค้าสำหรับลูกค้ารายบุคคลที่ได้สั่งซื้อไว้แล้ว พื้นที่สำหรับร้านค้าปลีกหรือคลังเก็บสินค้าก็แทบไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพราะสินค้าที่ผลิตในแต่ละครั้งจะถูกส่งตรงไปยังผู้บริโภค หรือถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าที่พร้อมจะส่งออกเมื่อลูกค้าสั่ง บริษัทเหล่านี้มักจะใช้พื้นที่ไม่เยอะและมีพนักงานไม่กี่คน บริษัทเหล่านี้จะจ้างบริษัทอื่นให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นงานหลักของบริษัทแทน

ในหลายกรณี ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมืออาชีพถึงจะมีโอกาสเข้าร่วมในอุตสาหกรรม ผู้ออกแบบและผู้ขายสามารถเป็นใครก็ได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เชิงลึกทั้งในด้านผู้บริโภคและด้านผู้ผลิต

ทั้ง Alive Shoes และ BuyMyWardrobeไม่ได้จะออกแบบหรือผลิตสินค้าอะไรก็ได้ บทบาทของเว็บไซต์นี้คือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้บริโภคกับสินค้า ลดช่องว่างระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต และสรรหาผู้มีพรสวรรค์รายใหม่ๆให้เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องรักษาไว้คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการควบคุมคุณภาพ เว็ปไซต์เหล่านี้คือผู้พิทักษ์ ผู้ควบคุม และเป็นประตูสู่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสมัยใหม่

อุตสาหกรรมที่เน้นปัจเจกบุคคลนี้ได้ให้คำนิยามใหม่แก่คำว่าความสำเร็จ นั่นคือ ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่นี้ ไม่มีตลาดแบบ mass-market (การมองเป็นตลาดใหญ่ๆโดยรวม) อีกต่อไป ตลาดแบบ mass market นี้ได้ถูกแทนที่โดยตลาดที่มองความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจเจกบุคคล พัฒนาตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม และสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการใดความต้องการหนึ่ง

ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่นี้ ความพยายามที่จะขยายฐานลูกค้ากลับจะส่งผลร้ายต่อธุรกิจ การพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดโดยรวมหรือ mass-market เป็นการผลิตสินค้าให้ทุกคนใช้ได้ แต่นี้ขัดกับกระแสของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามให้กับคนบางกลุ่ม ดังนั้น ในปัจจุบันนี้ หากจะประสบความสำเร็จต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆและมีการสร้างสิ่งใหม่เพื่อจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่ บริษัทจะได้รับคำจำกัดความตามนวัตกรรมที่บริษัทนั้นๆมี

นวัตกรรม คือ การมีจินตการและผลิตเครื่องมือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าตามจินตนาการนั้น

นวัตกรรมไม่ใช่แค่ส่วนประกอบหนึ่งของการพัฒนาและวิจัย (R&D) หรือส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือองค์กร  แต่นวัตกรรมคือสิ่งที่จะต้องตั้งเป็นเป้าหมายและจะต้องผสมผสานเข้าไปในทุกกระบวนการ ทุกองค์กรและทุกคน นวัตกรรมควรเป็นวัฒนธรรมหนึ่งไปเลย

บริษัทในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสมัยใหม่นี้จะต้องมีนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจควรจะใช้รุปแบบที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม มีพลวัตและยืดหยุ่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และเพื่อที่จะเติบโตและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมสมัยใหม่นี้เพิ่งจะได้เริ่มต้นขึ้น

ที่มา http://www.just-style.com/comment/are-you-ready-for-the-new-garment-industry-20_id126909.aspx

Share this Post:
View article: 1287