นศ.สถาปัตย์ รับรางวัลประกวดผ้าไหม

Keyword:     การประกวด  ผ้าไหม  วัตกรรม  หัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่แฟชั่นชั้นสูง 

นศ.สถาปัตย์ รับรางวัลประกวดผ้าไหม

นายพีรดนย์ ก้อนทอง นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหม ประเภทผ้าไหมมัดหมี่นวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 โดยรับมอบรางวัลในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ณ เวทีกลาง จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมี นายทวีศักดิ์ จัตุวัน ศิษย์เก่าของสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้อีก 1 รางวัล

 
  สำหรับผลงานของนายพีรดนย์ที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อว่าอีสานกูตูร์ (หัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่แฟชั่นชั้นสูง) แรงบันดาลใจได้นำเอาเทคนิคการปักลูกปัดแบบศิลปะกูตูร์มาประยุคเข้ากับเทคนิคการทอผ้ามัดหมี่ ใช้เทคนิคการร้อยลูกปัดเป็นเส้นนำมาทอแทรกกับเส้นไหมบ้านผมเองก็มีประสบการณ์จากงานประกวดต่างๆ เป็นประสบการณ์มาแล้ว จึงมีกระบวนการในการทำงานมีการวางแผนการทำงานไว้แล้วจึงทำให้การทำงานรวดเร็วครับ โดยเริ่มจากการออกแบบ เทคนิคในการทอ วัสดุที่ใช้ทอร่วมกับเส้นไหม แล้วเริ่มหาวัสดุที่คิดไว้ จากนั้นเป็นกระบวนการทอโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 6 วัน
 
  นายพีรดนย์ ก้อนทอง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดประเภทผ้าไหมมัดหมี่นวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชน ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดประกวดประเภทนี้ครับ ดีใจที่ได้นำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทอผ้าผสมกับแนวความคิดของผมถ่ายทอดเป็นผลงานผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบใหม่ๆ จนชนะใจกรรมการ และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาอีกด้วยครับ
 
  อยากฝากถึงคนอื่นๆ ที่สนใจเรื่องของผ้าไหมหรือเรื่องของการออกแบบ การประกวดทำให้เราได้อะไรมากมาย เช่น ได้นำแนวความคิดถ่ายทอดเป็นผลงานจริง ได้ฝึกระบบความคิด ได้ศึกษาภูมิปัญญาของการทอผ้าไหมมาต่อยอดในการสร้างผลงาน เป็นต้น ซึ่งการประกวดหรือการเรียนด้านนี้จะมีความสนุกในการคิดการถ่ายทอดผลงานครับ”
 
สำหรับการประกวดครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดการประกวดผ้าไหมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานนี้มีผู้สนใจเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดประเภทผ้าไหมที่จัดประกวดจำนวน 7 ประเภท มีผู้สนใจส่งผ้าไหมเข้าประกวดรวม 430 ผืน แบ่งเป็นผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 208 ผืน จาก 13 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 222 ผืน แยกเป็นผ้าไหมมัดหมี่แบบ 3 ตะกรอ แบบ 2 ตะกรอ แบบมัดหมี่ มัดหมี่ลายสร้างสรรค์ ผ้าไหมพื้นเรียบ ลายนวัตกรรมสร้างสรรค์บุคคลทั่วไป และลายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
 
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1086