จีน – กฎหมายและกฎระเบียบรองเท้าเด็ก: ข้อกำหนด GB 30585-2014

Keyword:     กฎระเบียบ  จีน  มาตราฐานผลิตภัณฑ์  รองเท้า 

จีน – กฎหมายและกฎระเบียบรองเท้าเด็ก: ข้อกำหนด GB 30585-2014

สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) และ หน่วยงานคณะกรรมการบริการจัดการมาตรฐานแห่งชาติจีน (SAC) ร่วมกันออกประกาศมาตรฐานบังคับที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าเด็กในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ข้อบังคับ GB 30585-2014 มาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยเกี่ยวกับรองเท้าเด็ก จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2559

มาตรฐานฉบับเต็มที่บังคับใช้นี้มีมาตรฐานข้อกำหนดทางเทคนิคคุณสมบัติครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพและเชิงกล กลิ่น และวัตถุต้องห้ามควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รองเท้าเด็กมาตรฐานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดการค้า สร้างความปลอดภัยแก่เด็กและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้จะถูกห้ามขายและนำเข้าในตลาดจีน ดังนั้นการบังคับใช้มาตรฐานที่บังคับใช้นี้นับเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสสำหรับผู้ขายในประเทศของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดภายในประเทศของจีน

มาตรฐานนี้ยังระบุศัพท์ทางเทคนิคและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การจำแนกประเภทสินค้า ข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีการทดสอบและกฎระเบียบสำหรับการตรวจสอบรองเท้าเด็ก มาตรฐานนี้ยังบังคับใช้กับรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี (ขนาดรองเท้ามีขนาดไม่เกิน 250 มิลลิเมตร) เพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้จะไม่บังคับใช้กับรองเท้ายางสำหรับเด็ก [1]

 

มาตรฐานฉบับนี้ยังระบุคุณสมบัติทางกายภาพหรือเชิงกล (ขอบรองเท้าที่มีขอบคมหรือจุดที่มีความคมความสูงของส้นรองเท้า หรือหัวรองเท้าที่ทำจากเหล็ก ฯลฯ ) และวัสดุต้องห้ามควบคุม (สารเฮกซะวาเลนต์โครเมียม สารเอมีนที่อันตรายและมีกลิ่นหอมซึ่งสกัดมาจากสารสีอะโซ สารฟอร์มาลดีไฮด์ วัตถุที่มีโลหะหนัก ไดเมทิลฟอร์มาร์ไมด์ สารไนโตรซามีน สารพาทาเลต ฯลฯ) กลิ่นและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับรองเท้าเด็ก โปรดดูรายละเอียดดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: รองเท้ายางของเด็กจะต้องตรงตามมาตรฐานข้อบังคับ GB 25038-2010 ว่าด้วย มาตราตฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในรองเท้ายาง และข้อบังคับ GB 25036-2010 ว่าด้วย รองเท้าเด็กที่เป็นผ้าใบยาง (รองเท้า) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ SGSSafeguards-11611-GB25038-2010-Rubber-Shoes-Health-and-Safety-SpecificationsEN-11

คุณสมบัติความปลอดภัยทางกายภาพและเชิงกล

 

การตรวจหากลิ่น: กลิ่นที่ตรวจจะต้องไม่เกินขั้นที่2

 

SGS Global Softlines มีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า 40 ห้องปฏิบัติการทั่วโลกโดยมีทีมงานที่เข้มแข็งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความมุ่งมั่น การทดสอบในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยและมีมาตราฐานยืนยันระดับโลกของเราให้บริการการทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี และการนำไปใช้ สำหรับส่วนประกอบ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ SGS Global Softlines จะช่วยให้บริษัทของคุณมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดๆต่างๆทั่วโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sgs.com/en/Consumer-Goods-Retail/Softlines-andAccessories.aspx. หรืออีเมล์สอบถามมาที่ mktg.hk@sgs.com หรือไปยัง http://www.sgsgroup.com.hk/.

 

-------------------------------------

[1] SGS-Safeguards No.116/11, SGS-Safeguards No.005/11

ที่มา : http://product-industries-research.hktdc.com/business-news/article/Leather-Goods-Footwear/China-Children-s-Footwear-Requirements-GB-30585-2014/psls/en/1/1X000000/1X0A14ZP.htm

Share this Post:
View article: 1232