นวัตกรรมแผ่นกระเบื้องจากเศษผ้า : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์

Keyword:     development  eco fibers  material connexion  ยุทธนา อโนทัยสินทวี  สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ  แผ่นกระเบื้องจากเศษผ้า 

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี เจ้าของผลงาน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์รียูสและรีไซเคิล ภายใต้ตราสินค้า The Remaker และ Garmento Board จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช้แล้วที่นำมาตัดเย็บและแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นในรูปแบบต่าง ๆ จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาแผ่นวัสดุจากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บหรือ Garmento Board ที่ได้รับคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ วัสดุใหม่นี้พัฒนาขึ้นจากเศษผ้าและนำมาผ่านกระบวนการอัดเพื่อใช้ในการตกแต่งภายในและทำเฟอร์นิเจอร์ผลงานของเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทีการประกวดนวัตกรรมใหม่ของสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รางวัล Best Editors Award ในปี 2010 จาก International Contemporary Furniture Fair (ICFF) นอกจากนี้ วัสดุนี้ยังถูกคัดเลือกให้บรรจุอยู่ในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC (Thailand Creative & Design Center)

 

ภาพที่ 1 Garmento Board แผ่นวัสดุจากเศษผ้ายีนส์

 

Garmento Board เป็นวัสดุน้ำหนักเบา ผลิตจากผ้ายีนส์รีไซเคิล หรือเศษผ้ายีนส์ที่ถูกตัดเป็นชิ้น  เล็ก ๆ ผสมกับกาว PMDI (ที่ไม่ปราศจาก Formaldehyde) และบีบอัดที่อุณหภูมิสูง วัสดุชนิดนี้ทนไฟและกันน้ำ นอกจากนี้ ด้วยเทคนิคและกระบวนการเดียวกันทำให้สามารถใช้เศษผ้าชนิดอื่น ๆ มาพัฒนาออกแบบเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นวัสดุตามแต่ลูกค้าต้องการ คุณยุทธนาตั้งต้นแนวคิดจากความต้องการที่จะใช้เศษวัสดุไม่ให้เหลือทิ้ง หรือที่เรียกว่า Zero waste จึงได้พัฒนาผลงานออกมาเพื่อตอบโจทย์นี้ นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดด้านนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิววัสดุมาผสานเข้ากับ Garmento Board ทำให้วัสดุนี้มีลักษณะแข็งและเป็นแผ่นกระเบื้องที่มีความสามารถในการกันน้ำและเหมาะกับการใช้งานในห้องน้ำได้ด้วย

 

ภาพที่ 2 เฟอร์นิเจอร์จาก Garmento Board

 

 

Share this Post:
View article: 2416