Piñatex Pineapple Leather : Creative product development case study

Keyword:     case study  creative  eco fibers  กระบวนการสร้างสรรค์  หนังสับปะรด 

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      Piñatex เป็นวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำจากเส้นใยสับปะรดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการเก็บเกี่ยว โดยเป็นงานพัฒนาของร่วมกันระหว่างสเปนและอังกฤษที่สถาบัน London’s Royal College of Art ซึ่งพัฒนาวัสดุเส้นใยสับปะรดให้กลายเป็นวัสดุทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนหนัง ผู้ที่พัฒนา Piñatex  คือ Carmen Hijosa อดีตที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนังในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเวลาที่เธอทำงานในฐานะที่ปรึกษานั้น เธอได้สังเกตว่าหนังนอกจากจะเป็นวัสดุที่หายากและมีราคาแพงแล้ว กระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดมลพิษอย่างมาก จึงเริ่มต้นที่จะค้นหาวัสดุทางเลือกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


      Hijosa ได้ค้นพบแรงบันดาลใจจากงานเสื้อผ้าปักแบบดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ที่ทำด้วยเส้นใยใบสับปะรด ซึ่งมีความแข็งแรงมาก เนื่องจากใยสับปะรดเป็นเส้นใยยาวสามารถนำมาใช้เพื่อให้วัสดุตาที่ไม่ต้องผ่านการทอได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาวัสดุ Piñatex


      ขั้นตอนการผลิต Piñatex เริ่มต้นด้วยการตัดเส้นใยสับปะรดที่เหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนำมาลอกเปลือกด้วยกระบวนการ decortication ซึ่งจะทำในพื้นที่ของชุมชนเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือในขั้นตอนนี้จะนำไปทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ จากนั้นนำเส้นใยที่ใช้ได้มาเรียงเป็นชั้นและแปรรูปเป็นสิ่งทอด้วยกระบวนการผลิตแบบ Non-woven ทำให้มีความหนาแตกต่างกันและสามารถนำไปย้อมสี พิมพ์และตกแต่งสำเร็จเพื่อสร้างความแตกต่างของพื้นผิว เช่น การทำให้พื้นผิวมีลักษณะเหมือนหนัง


ภาพที่ 1 กระบวนการผลิต Piñatex™

ที่มา : http://www.ananas-anam.com/pinatex/


      Piñatex ไม่เพียงแค่มีราคาถูกกว่าการผลิตหนังแบบดั้งเดิม แต่ยังเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน เนื่องจาก เป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวสับปะรด ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ Piñatex™ คือมีความสามารถในการระบายอากาศ อ่อนนุ่ม น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการนำไปขึ้นรูป 3 มิติได้ (Mouldable) และย้อมสีได้ ผลงานวัสดุใหม่นี้จึงได้รับความสนใจจากนักออกแบบในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา แฟชั่น หรือแม้แต่อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์

 

ภาพที่ 2 ภาพผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด (ก) Piñatex-PINUCKPUCK และ (ข) Piñatex-BAGAHE

ที่มา: http://www.rca.ac.uk/research-innovation/innovation/innovationrca-start-up-and-fellowship-projects/ananas-anam/pinatex/


ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์หนังจากใยสับปะรด

ที่มา: Ananas Anam, http://www.rca.ac.uk/research-innovation/innovation/innovationrca-start-up-and-fellowship-projects/ananas-anam/pinatex/

 

ภาพที่ 4 หมวกผลิตจากกระดาษสับปะรด Piñatex™ ย้อมสีธรรมชาติ ออกแบบโดย Julia Georgallis และ Dustin Jessen

ที่มา: http://www.ananas-anam.com/launch-of-pinatex/pinatex-is-born-to-truly-challenge-the-textile-market/


ภาพที่ 5 ต้นแบบที่นั่งโดยสารในรถยนต์ผลิตจากกระดาษสับปะรด Piñatex™ ออกแบบโดย  Auto Interior

ที่มา: http://www.ananas-anam.com/launch-of-pinatex/pinatex-is-born-to-truly-challenge-the-textile-market/


ปัจจุบัน การวิจัยนี้ยังมีการค้นคว้าทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ เช่น การเพิ่มสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ในวงการการแพทย์ หรือการทำให้มีความสามารถสำหรับเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร


Share this Post:
View article: 2818