พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 4 กันยายน 2558

Keyword:     smart fabric  smart fabric activity 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

บริษัท แฟชั่นไทล์ จำกัด ผู้ผลิตผ้าม่านและเคหะสิ่งทอที่พัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง      จนได้รับการรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric เพิ่มอีก 1 ผลิตภัณฑ์ คุณวรากร บุญรักษาสัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟชั่นไทล์ จำกัด ขึ้นรับมอบ ใบรับรอง ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ในผลิตภัณฑ์ ผ้าม่านลาย CASA สีม่วงและสีเขียว

คุณสุวรรณา แซ่แต้  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เทล แดน จำกัด  บริษัทผู้ผลิตผ้าม่านสำเร็จรูป ได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ในผลิตภัณฑ์ ผ้าม่านลาย RON UV สีน้ำตาลและสีเทา 
 
คุณชัยวัฒน์ เจริญศรี  กรรมการ บริษัท 88 โฮมโพรดักส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผ้าม่านสำเร็จรูป ได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าม่านลาย SM 2365 New Design สีน้ำเงินเข้มและสีครีม และ ผ้าม่านลาย XZX 0883 Silky UV สีน้ำตาลและสีทอง
 
คุณอันส์ ซึง กู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบญชุลี จำกัด บริษัทผู้ผลิตผ้าม่านสำเร็จรูป ได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวีฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี 2 ได้แก่ ผ้าม่านลาย Brio สีน้ำเงินและสีเขียวและผ้าม่านลายTravis สีส้มและสีฟ้า
 
ผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง ถ่ายภาพร่วมกับนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประธานในพิธีมอบรางวัล Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1027