พาณิชย์สนองนโยบายรัฐ จัดงานนวัตกรรมออกแบบใหญ่ที่สุด

Keyword:     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  การออกแบบ  สิ่งทอสีเขียว  เส้นใย 

นางนันทวัลย์ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ล่าสุดจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 การแสดงผลงานด้านนวัตกรรมการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยขึ้น วันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

       
       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 (T.I.D.E. 2015) แสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย โดยภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานด้านการออกแบบของคนไทยมาจัดแสดง เช่น จานกาบหมาก จานที่ทำจากใบกาบหมาก มีกลิ่นหอมของใบกาบหมาก ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกลัวรั่วซึม, ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียวจากไหมอีรี่ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นใยเป็นเส้นใยสั้น เนื้อฟู นุ่ม ย้อมติดสีธรรมชาติได้ดี
       
       นอกจากนี้ ยังมีผลงานการประดิษฐ์ คิดค้นด้านนวัตกรรมและงานออกแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เปรียเสมือนเป็นเวทีให้แก่นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต บนพื้นที่ 8,936 ตารางเมตร โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000088397

 

Share this Post:
View article: 1774