แนวโน้มผ้าสำหรับฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2016

Keyword:     fashionlink  spring/summer  ออกแบบ  แฟชั่น 

งานแสดงสิ่งทอที่โดดเด่นอย่างงาน Première Vision เป็นงานนิทรรศการการนำเสนอแนวโน้มของผ้า นวัตกรรมผ้า  โดยนิทรรศการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ตัวแทนจากแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างมากมาย ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดนำเสนอแนวโน้มผ้าและสิ่งทอสำหรับฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2016 โดยแนวโน้มหลักที่เน้นในงานนึ้คือ แนวความคิดของการหวนกลับไปมอง ให้ความสำคัญ และใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นในเรื่องของ เส้นใย ผืนผ้า วัสดุต่างๆ การออกแบบ ตลอดจนโรงงานผลิตผืนผ้านั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการเน้นในเรื่องของธรรมชาติ (Natural) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled) ของวัสดุอย่างยั่งยืน (Sustainable) ความสว่าง ความเบาบาง หรือความหนักแน่นจากการสังเคราะห์ยังโดดเด่น เช่น การใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เส้นใยไนลอน (Nylon) เส้นใยพอลีเอไมด์ (Polyamide) หรือการเคลือบเส้นใยและผืนผ้าชนิดต่างๆ เช่น เส้นใย Metalloplastic Polyester ที่มีการเคลือบเส้นใยทำให้ได้ความรู้สึกสว่างไสวและผิวสัมผัสแบบสังเคราะห์ เป็นต้น

สิ่งทอที่โดดเด่นอีกประเภทหนึ่งคือ สิ่งทอประเภทถักทอ (Knitwear) ซึ่งเป็นสิ่งทอที่ปกติแล้วจะเหมาะสมกับฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว ทว่ากลับโดดเด่นสำหรับแนวโน้มประจำฤดูกาลนี้ แต่มีการถักทอให้มีความเบาบางมากขึ้น และการเน้นในเรื่องของกรรมวิธีการถักทอและการออกแบบผ้าถักทอให้มีเนื้อผ้า ผิวสัมผัส รูปแบบภายนอกที่แตกต่างและหลากหลาย และความสามารถและความรวดเร็วของการผลิตสิ่งทอประเภทถักทอในระบบโรงงานในปัจจุบันยังได้รับการพัฒนามากขึ้นอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวการถักทอจึงเป็นหัวข้อหลักที่มีการเน้นหนักและผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากในงาน Premiere Vision ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยแนวโน้มเรื่องราวของผ้า รูปแบบผ้าสำหรับฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2016 มีรายละเอียดดังนี้


อัตลักษณ์และเทคนิคของผ้าที่โดดเด่นสำหรับฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2016

การนำเสนอสิ่งทอและผืนผ้าของผู้ผลิตจากประเทศต่างๆ ในงานนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเสาะหาเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เพื่อทำให้สิ่งทอและผืนผ้านั้นมีความน่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น ซึ่งลักษณะของสิ่งทอและผืนผ้าที่โดดเด่นในงานครั้งนี้คือสิ่งทอประเภทถักทอ ซึ่งในที่นี้ก็มิได้หมายถึงการถักทอจากไหมพรมหรือขนสัตว์เท่านั้น ยังหมายรวมถึงผ้าที่ผลิตจากเส้นใยชนิดอื่นๆ แล้วนำไปถักทอจนได้เป็นผ้าชนิดต่างๆ อัตลักษณ์ของผ้าและเทคนิคที่เป็นแนวโน้มสำหรับฤดูกาลนี้ ได้แก่

 • ผ้าถักทอที่มีปมเล็กๆ บนผ้า ผ้าทอที่มีลักษณะกึ่งโปร่งแสง เช่น ผ้าฝ้ายปีม่า ผ้าวิสโคส ผ้าขนสัตว์เมอริโน และผ้าลินินเนื้อนิ่ม เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างของผ้าเหล่านี้จะจะมีลักษณะบางและโปร่ง (See-through) ในลักษณะเดียวกับผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายที่นิยมใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อเชิ้ต ซึ่งจะระบายอากาศได้ดี มีความบางเบา สวมใส่ง่าย

 • เทคนิคการซ้อนทับของผ้าเป็นชั้นๆ ยังเป็นเทคนิคที่มีอิทธิพลกับเสื้อผ้าอยู่ โดยการใช้ผ้าตาข่าย ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการซ้อนทับของผ้าหลายชั้นแต่ก็ยังคงความเบา เนื่องจากลักษณะของเนื้อผ้าที่มีความเบาบางนั่นเอง

 • การตกแต่งขอบหรือจีบด้วยกรรมวิธีการม้วนของวัสดุ การจับจีบหรือแต่งริมขอบผ้าที่มีลักษณะเป็นพู่ห้อยหรือชายรุ่ยด้วยเส้นใยไนลอน หรือโพลีเอสเตอร์ สะท้อนให้เห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ ให้ความรู้สึกขัดแย้งที่ดี ดูเบาบาง ล่องลอย เส้นใยจากต้นปาล์ม (Raffia) และวัสดุที่เรียกว่า Cellophane ก็ได้ถูกนำมาใช้และนำไปตกแต่งให้สวยงาม ได้มุมมองใหม่ๆ เช่นเดียวกัน

 • เส้นใยขนสัตว์ต่างๆ ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องนิยมในฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาวเท่านั้น ยังได้รับความนิยมมากกว่าในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกัน แต่เป็นเส้นใยขนสัตว์ที่มีความเบาบาง เช่น ผ้าแคชเมียร์  หรือถูกทำให้เบาบางโดยการนำมาผสมผสานกับเส้นใยอื่นๆ เช่น ฝ้าย ลินิน หรือไหม โดยเมื่อผสมผสานเส้นใยขนวัตว์กับเส้นใยอื่นๆ แล้วจะต้องมีการตกแต่งสำเร็จให้กับผ้า เพื่อการป้องกันการหดด้วย

 • การตกแต่งด้วยริบบิ้น การปัก บนผ้าตาข่าย การตกแต่งที่ทำให้ดูพอง เป็นจุดๆ หรือการปักที่แตกต่างกัน หรือกรรมวิธีการตกแต่งบนพื้นผิวผ้าต่างๆ ที่ทำให้เกิดรูปแบบและผิวสัมผัสที่น่าสนใจบนผ้า ทั้งที่รายละอียดเล็กหรือรายละเอียดใหญ่ๆ

  


ลักษณะของผ้าถักทอที่เป็นแนวโน้มสำหรับฤดูกาลนี้

ที่มา: http://www.knittingindustry.com/intimate-apparel/premiere-vision-paris-ss-2016/


 • การพิมพ์ลวดลายบนผ้าถักทอ เช่น ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆ ลายดอกไม้ทั่วไปไปจนถึงลายดอกไม้จากสถานที่ตากอากาศหรือทะเลในเขตร้อน หรือลวดลายที่เป็นรายละเอียดต่างๆ ของกลีบดอกไม้ เป็นต้น การตกแต่งขอบหรือริมผ้าที่แทนค่าแสงเงาของลายพิมพ์ และการถอดความจากธรรมชาติให้เป็นการตกแต่งรายละเอียด เช่น การซ้อนทับกันของผ้าหรือริมผ้าที่มีความคล้ายคลึงกับต้นไม้ใบไม้ เป็นต้น

 • การตกแต่งด้วยสีสันหรือเส้นใยเมทัลลิค เพื่อเพิ่มความสว่างสดใสของรายละเอียด การตกแต่งด้วยริบบิ้น การใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยปอ เส้นใยกัญชา เส้นใยป่านรามี ซึ่งผ้าจากใยธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้มีน้ำหนักเบา เป็นการเน้นถึงบรรยากาศที่ปลดปล่อย เย็นสบาย และการใช้ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าแคชเมียร์ หรือผ้าไหม หรือแม้แต่ผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการผสมผสานเส้นใยต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนถึงความอ่อนนุ่มของเส้นใย ความไร้น้ำหนัก ฟองอากาศ บรรยากาศที่อ่อนนุ่มและอบอุ่น เป็นต้น  

 • ลวดลายทอที่มีความคล้ายคลึงกับการถักด้วยมือ ผนวกเส้นใยที่มีคุณภาพสูง เช่น ขนสัตว์ ฝ้าย และเส้นใยผสม เสริมด้วยสีสันที่มีความแฟชั่น ลวดลายที่นิยมในฤดูกาลนี้เน้นการถักแบบไม่หนาแน่นมาก หรือลวดลายทอที่ใหญ่ เรียบง่าย สะท้อนถึงความไร้เดียงสา ผิวสัมผัสที่กรอบหรือรูปแบบที่มีความน่าเบื่อโบราณทั้งหลาย ก็กลับมาได้รับความนิยมในฤดูกาลนี้ ในรูปของการถักทอด้วยเส้นใยลินิน เป็นต้น


Description: Premiere Vision Paris SS 2016. © Janet Prescott


ตัวอย่างลักษณะการทอและการตกแต่งริมขอบของผ้าถักทอ

ที่มา: http://www.knittingindustry.com/intimate-apparel/premiere-vision-paris-ss-2016/

โทนสีของแนวโน้ม

 • สีสันที่สว่างอย่างสี Jolly Seaside สี Italian Riviera ประกอบกับโครงสร้างของผ้าที่ลักษณะเป็นตาข่าย สะท้อนให้เห็นถึงกลิ่นอายของความหรูหราในพื้นที่แถบเมดิเตอร์เรเนียน

 • สีสันในโทนอ่อนเบาดูสะอาด การให้สีบนผ้าโดยการเลียนมาจากอัญมณีต่างๆ ที่มีทั้งความหนักเบาของสี ผนวกกับสีพื้นหลังด้วย เช่น สีเมทัลลิค สีส้ม สีเทา บนผ้าเจอร์ซี่ที่พลิ้วไหว เป็นต้น

 • สีสันที่แสดงถึงความน่ารัก สีสันโทนอ่อนต่างๆ เช่น สีชมพู สีเขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน

 • การให้สีสันแบบงานศิลปะก็ถูกนำกลับมาแปลความใหม่ในงานนี้ เช่น การให้สีบนผ้าวิสโคสที่มีความบางเบาและผิวสัมผัสของผ้าโพลีเอสเตอร์ โดยใช้ลวดลายจากรูปร่างของธรรมชาติ ใช้สีสันจากธรรมชาติ เบาบาง นุ่มนวล การให้สีด้วยการใช้สีเงินและเน้นการตกแต่งให้มีความระยิบระยับ เช่น การใช้คริสตัล สีสันที่ย้อมลดหลั่นไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อน การปักตกแต่งด้วยกากเพชร สีที่มีความหรูหรา เช่น สีทองบนผ้าวิสโคส พอลิเอไมด์ เส้นใย พลาสติค ผ้าฝ้ายจีน และไหมตัวอย่างโทนสีส่วนหนึ่ง

ที่มา: http://www.knittingindustry.com/intimate-apparel/premiere-vision-paris-ss-2016/


นอกจากนี้ภายในงานนี้ Nelly Rodi องค์กรที่เผยแพร่แนวโน้มทางแฟชั่น ได้นำเสนอแนวโน้มแฟชั่นสำหรับฤดูกาลฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูร้อน ค.ศ.2016 ในงานนี้ด้วย โดยมีทั้งหมด 4 เรื่องราว ดังนี้


1. Essence เน้นเรื่องราวของความเรียบง่าย กลมกลืน ช่วงเวลาที่สดใส มีความสุข แสดงออกในรูปแบบของเสื้ผผ้าที่เน้นความกระฉับกระเฉง การเที่ยวพักตากอากาศต่างๆ

สีและลวดลาย เน้นการใช้สีธรรมชาติ เช่น Blue, Navy Blue และ Dark Red และสีที่มีน้ำหนักเบาอย่าง Yellow, Orange และ Turquoise  

ผ้าและเส้นใย การใช้ผ้าฝ้าย ผ้าถักเนื้อบาง ผ้าฝ้ายผสมวิสโคส ผ้ามัสลิน เป็นต้น2. Wanderlust เรื่องราวและสีสันของการเดินทาง เน้นเฉดต่างๆ ของสีฟ้า สีฝุ่นบนถนน สีของเครื่องปั้นดินเผา และอากาศที่โรแมนติคของประเทศตุรกี

สีและลวดลาย การใช้สีพาสเทลต่างๆ และใช้ลายพิมพ์จะได้แรงบันดาลใจจากแถบตะวันออกและลวดลายบนเครื่องเคลือบต่างๆ

ผ้าและเส้นใย เน้นการใช้วัสดุที่มีพื้นผิวหยาบแต่บางสบาย เช่น ผ้าใบ ผ้าฝ้าย และลินิน หรือวัสดุที่คล้ายกับเปื้อนฝุ่น ดูมีความดิบ เช่น ผ้าไหม ผ้าแจ็ดการ์ด ผ้ายีนส์


3. Inner Vision เน้นการแสดงถึงการฝักใฝ่ในการตัดขาดจากโลกภายนอกไปสู่การเข้าหาความสมดุล การกลมกลืนไปกับธรรมชาติ

สีและลวดลาย เน้นสีสันจากแสงอาทิตย์ สีทอง สีของผลไม้เมืองร้อน เฉดสีเหล่านี้ถูกทำให้แตกต่างกันด้วยแรงบันดาลใจมาจากแร่ธาตุ หิน และคริสตัล ที่มีการผสมผสานสีเข้มและอ่อน และลวดลายจากสวนอีเดนในตำนาน

ผ้าและเส้นใย เน้นการใช้ผ้าเครป ผ้ามัสลินผ้าลูกไม้  

เคลือบเงา


4. Latin Fire เน้นความร้อนแรง แรงปรารถนาต่างๆ เป็นการดึงเอาสันชาตญาณของมนุษย์ออกมา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวจากแถบละตินอเมริกา ทั้งวัฒนธรรม งานโมเสก ความลึกลับของป่าอเมซอน

สีและลวดลาย เน้นการใช้สีสันที่เข้ม ทรงพลัง สีจากป่าเขตร้อนชื้น สีของยาง โกโก้ การใช้ลวดลายจากดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้เมืองร้อน เช่น สัปประรด เป็นต้น

ผ้าและเส้นใย การเน้นวัสดุที่มีความหรูหราแต่ลึกลับ ผ้าทำมือของชาวบ้าน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิง


ในงาน Première Vision ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับชมและรับทราบถึงแนวโน้มแฟชั่นของผ้าและสีสันสำหรับฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2016 เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการผลิต การผสมผสานเส้นใยที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นใยและพื้นผ้าชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพแตกต่างไปจากเดิมแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติ การกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักจากแนวโน้มแฟชั่นของฤดูกาลนี้ และเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกให้ความสนใจและตื่นตัวกันอยู่ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจขนาดนี้ ทั้งนี้ในการจัดงานครั้งต่อไปของ Première Vision ความน่าสนใจของผ้าและเทคโนโลยีของผ้าแบบไหนที่จะถูกนำมาเสนอในงานนี้นั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและยังต้องติดตามกันต่อไป


เขียนโดย นลินี เนติธรรมากร  


Share this Post:
View article: 4479